สสว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก สำหรับผู้ประกอบการ SME ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยจับมือกับ ISMED และ ศอ.บต. เปิดตัวงาน “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” มิติใหม่ของการขายสินค้าออนไลน์แบบ New Normal ระหว่างวันที่ 9 – 12 และ 16 – 19 กันยายน 2564 เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตในระยะยาว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” โดย สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหลักในโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดในประเทศ ให้กับผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ด้วยการยกระดับทักษะการประกอบธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME จะได้รับความสนับสนุนทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ โดยในส่วนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ จะได้รับโอกาสเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดจริง ขณะที่ผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งเข้าร่วมโครงการของ สสว. จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงและสร้างรายได้ตอบแทนที่มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ยังสามารถคว้าโอกาสในการเจรจาธุรกิจ โดยได้รับการรวบรวมรายชื่ออยู่ใน E-Catalog ข้อมูลสินค้า ที่จะส่งให้กับผู้ค้าส่ง และ Modern Trade ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ กระจายสินค้าไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง

งาน “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” รอบแรก วันที่ 9 – 12 กันยายน 2564 จะยกทัพขบวนสินค้ามากกว่า 500 รายการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ขนม ของฝาก กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง สมุนไพร สปา สินค้าเพื่อสุขภาพ ตลอดจนกลุ่มสินค้าของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ของชำร่วย ไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับและอัญมณี จากผู้ประกอบการท้องถิ่นมากกว่า 150 ราย นำทีมขายโดย MC นักขายมืออาชีพ ร่วมด้วย Influencer ชื่อดังจากหลากหลายสาขา ที่จะมาช่วย Live กระตุ้นยอดการซื้อขายตลอดกิจกรรม พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษช่วงแฟลชเซลล์สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ

ชวนสัมผัสเสน่ห์ของดินแดนพหุวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากพี่น้องผู้ประกอบการไทย แบบจุใจตลอด 4 วันเต็ม ๆ รอบแรกเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 22.00 น. ผ่านกิจกรรม Live สดขายสินค้าออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊กเพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์ (https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/) เพจ ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้ (https://www.facebook.com/5southsmes/)