นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า “งานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติ หรือ China International Import Expo (CIIE) ครั้งที่ 6” เป็นงานประจำปีที่มีความสำคัญลำดับแรกของจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดประเทศจีน ซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคน และกลุ่มประชากรที่มีรายได้ปานกลางกว่า 400 ล้านคน ได้สะดวกยิ่งขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า ในพิธีเปิดงาน CIIE ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายหลี่ เฉียง นายกรัฐนตรีจีน เป็นประธาน และกล่าวย้ำว่า จีนพร้อมเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกมูลค่า 17 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ประเทศจีน

ในโอกาสนี้ นายณรงศักดิ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพบปะหารือ กับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.นลินี ทวีสิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทย และผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า ไทย-จีน

และรับทราบการจัดตั้งคณะทำงาน “ทีมพาณิชย์” เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลักดัน “การค้าเชิงรุกรายมณฑล” ทำงานร่วมใกล้ชิดรัฐ-เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของหอการค้าไทย-จีน ในฐานะองค์ภาคธุรกิจไทย-จีน ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-จีน ทุกมิติ

จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยเป็นเวลา 11 ปี ติดต่อกัน โดยในปี 2565 จีนเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 1 และเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทย ในขณะที่ไทย เป็นแหล่งนำเข้าและตลาดส่งออก อันดับที่ 14 ของจีน และ ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2566 (มกราคม-กันยายน) การค้าระหว่างประเทศไทยและจีน มีมูลค่ารวม 78,916 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยส่งออก ไปจีน มีมูลค่า 26,333 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยนำเข้าจากจีน มูลค่า 52,583 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว