โลกการลงทุนในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการลงทุนรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั่วโลก ดังนั้นทำให้การลงทุนไม่ใช่อยู่แค่เพียงตลาดในประเทศแล้วเท่านั้น นักลงทุนควรพิจารณาถึงภาพรวมและแนวโน้มในอนาคต โดยควรเลือกกระจายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศด้วย เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการจะเลือกลงทุนต่างประเทศเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมาช่วยเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ซิตี้แบงก์ ผู้ให้บริการด้านบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ในชื่อ “ซิตี้โกลด์” (Citigold) ประกอบไปด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง การลงทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานในอนาคต ตลอดจนการลงทุนระยะยาวเพื่อช่วงชีวิตวัยเกษียณ ฯลฯ เป็นต้น ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีจะพาไปชม 5 ข้อเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารความมั่งคั่งของ “ซิตี้โกลด์” ที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเพราะอะไรถึงทำให้ซิตี้โกลด์เป็นหนึ่งในบริการด้านบริหารความมั่งคั่งของธนาคารซิตี้แบงก์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและนักลงทุนคนไทยและทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง

· แน่นด้วยข้อมูลจากนักวิเคราะห์ซิตี้ทั่วโลก

ซิตี้โกลด์ พร้อมร่วมสร้างความฝันและท้าทายความสำเร็จของลูกค้าให้ไปได้ไกลกว่าที่เคย ด้วยการจัดการทางการเงินอย่างรอบด้านที่คัดสรรให้เหมาะกับเป้าหมายและความต้องการเป็นพิเศษ ด้วยบริการที่รอบด้านตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายการลงทุน ไปจนถึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตลอดเวลา รวมถึงบทวิเคราะห์การบริหารการลงทุนของซิตี้ เพื่อให้ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในช่องทางต่าง ๆ อาทิ การสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนประจำปี” (Citigold Annual Outlook) และ “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนกลางปี ” (Citigold Mid-Year Outlook) ที่มาอัปเดตข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในหลายภูมิภาคทั่วโลก แนวโน้มและปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในตลาด กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่น่าสนใจ ตลอดจนการสัมมนาการลงทุนออนไลน์ เพื่ออัปเดตมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนเป็นประจำตลอดทั้งปี โดยมีนักวิเคราะห์ซิตี้และผู้บริหารกองทุนชั้นนำระดับโลกมาให้คำแนะนำ เป็นต้น

· ใกล้ชิดทุกขณะในการลงทุนด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

เพราะการนำเงินมาลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ ซิตี้โกลด์ เข้าใจในทุกความต้องการด้านการเงินของลูกค้า พร้อมใส่ใจและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่างเป็นกันเอง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินไปด้วยกัน โดยลูกค้าทุกคนของซิตี้โกลด์จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีส่วนบุคคล (RM) ที่สามารถช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า เพื่อสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (IC) ที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีส่วนบุคคลของลูกค้าในการวางแผนกลยุทธ์ทางการลงทุน ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

· โอกาสการลงทุนหลายหลายประเภท และหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก

ซิตี้โกลด์ พร้อมผลักดันทุกเป้าหมายทางการลงทุนของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความเชี่ยวชาญเปี่ยมประสบการณ์จากสถาบันการเงินระดับโลกยาวนานมากกว่า 200 ปี โดยซิตี้โกลด์เดินหน้าอย่างไม่หยุดหมุนไปพร้อมกับโลก เพื่อให้ผลตอบแทนของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน โดยด้านการลงทุนครอบคลุมประเภทของสินทรัพย์ที่หลากหลายและมีคุณภาพในภูมิภาคของการลงทุนทั่วโลกกว่า 200 กองทุนจากพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลายกับ 5 บลจ.ในประเทศและ 13 บลจ.ต่างประเทศ ครอบคลุมความหลากหลายของกองทุนทั้งประเภทของสินทรัพย์และภูมิภาคของการลงทุน

โดยลูกค้าสามารถเลือกลงทุนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายความต้องการ อาทิ กองทุนรวมตราสารทุน JPMorgan Pacific Equity Fund ที่เน้นปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่โดนเด่นในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กองทุนรวมตราสารทุน AB Sustainable Global Thematic ที่ทำกำไรจากการลงทุนในบริษัทที่จะได้รับผลประโยชน์จากผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กองทุนรวมตราสารทุน Schroder ISF Global Climate Change เน้นลงทุนในกลุ่มพลังงานใหม่ หรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศ กองทุนรวมตราสารหนี้ PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund โดยลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงที่ออกโดยบริษัทชั้นนำในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กองทุนรวมแบบผสม Allianz Income & Growth ที่แบ่งการลงทุนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ ตลอดจนกองทุนรวม Allianz Thematica ที่จัดสรรการลงทุนตามประเภทอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ Mega Trends ที่มีโอกาสการเติบโตสูงในอนาคต ฯลฯ เป็นต้น

· บริการดิจิทัลที่ทันสมัยของซิตี้โกลด์โกลบอลแบงก์กิ้ง

ซิตี้โกลด์เข้าใจถึงความต้องการที่ไม่เหมือนใครที่มาพร้อมกับการใช้ชีวิตและการทำงานในทุกมุมโลก จึงมี Global Support Center และเครือข่ายทั่วโลกที่พร้อมจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและสามารถจัดการด้านการเงินได้โดยง่ายในทุกที่ นอกจากนี้ยังนำเสนอดิจิทัลโซลูชันให้ลูกค้าสามารถบริหารความมั่งคั่งสะดวกในทุกโอกาสผ่านทางซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน (Citi Mobile® Application) ทั้งการการซื้อ-ขายกองทุนได้ด้วยตัวเอง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพอร์ทการลงทุน การทำธุรกรรมผ่านทางออเธอไรเซชั่น คอร์เนอร์ (Authorization Corner) ฟังก์ชั่นที่ให้ลูกค้าสามารถทำการตรวจสอบยืนยันเอกสารคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน OTP

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถโอนเงินได้แบบไร้พรมแดนระหว่างบัญชีธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก รวมถึงการเปิดบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศได้สูงสุด 8 สกุลเงิน โดยทันทีภายใต้บริการ “ซิตี้ โกลบอล วอลเลท” (Citibank Global Wallet) เพื่อใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ หรือซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ โดยสามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนในขณะที่ทำการแลกเงิน ที่สำคัญคือไม่มีค่าธรรมเนียมบริการ

· สิทธิประโยชน์ในการเดินทางและไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว

ซิตี้โกลด์ จัดเต็มด้านการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การมอบบัตรสมาชิก Club Marriott เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าพักรวมถึงการใช้บริการโรงแรมและห้องอาหารในเครือ รับส่วนลดสูงสุด 30% รับของขวัญสุดพิเศษในเดือนเกิด เครดิตเงินคืนสำหรับร้าน Starbucks และการใช้บริการ Grab ในประเทศไทย รวมถึงรับเครดิตเงินคืนหรือส่วนลดเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายผ่านร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ตลอดจนยังมอบเครดิตสำหรับการจองโรงแรมทั่วโลก มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท บริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบินในไทย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา บริการห้องพักรับรองสนามบิน สิทธิพิเศษจากร้านค้า ร้านอาหาร และสปาในสนามบินที่ร่วมรายการ ฯลฯ เป็นต้น

ด้าน คุณสู่ขวัญ บูลกุล ซิตี้โกลด์ แอมบาสซาเดอร์ และลูกค้าซิตี้โกลด์ เปิดเผยว่า “ตนเองและครอบครัวเป็นลูกค้าของซิตี้โกลด์มาอย่างยาวนาน โดยซิตี้โกลด์ถือเป็นผู้ช่วยสำคัญที่มาช่วยบริหารความมั่งคั่งและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนให้ตนเองสามารถมองเห็นภาพรวมครอบคลุมในทุกช่วงของชีวิตได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การด้านศึกษาของลูก ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต จนไปถึงการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งตรงนี้ซิตี้โกลด์จะมีเครื่องมือ Total Wealth Advisor (TWA) ที่การช่วยจัดการและแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดได้ทุก ๆ อย่างตามที่เราต้องการ และแนะนำการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแต่ช่วงระยะเวลา อีกทั้งเรายังสามารถลงทุนได้สะดวกในทุกโอกาสผ่านทางซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน อาทิ การซื้อ-ขายกองทุนได้ด้วยตัวเอง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพอร์ทการลงทุน ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีรอบเดือนล่าสุดหรือย้อนหลัง รวมทั้งการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ตลอดจนการเปิดบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ และแลกเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึง 8 สกุลเงินโดยทันทีภายใต้บริการ “ซิตี้แบงก์ โกลบอล วอลเลท” โดยทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน ที่สำคัญคือไม่มีค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใช้บริการ เรียกได้ว่าตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย

ในขณะที่อีกหนึ่งจุดเด่นของซิตี้โกลด์คือมีเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีส่วนบุคคลที่จะคอยอัพเดตข้อมูลให้ทราบตลอดเวลาเปรียบเสมือนเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตอีกคนหนึ่งที่รู้จักและเข้าใจความต้องการของเราเป็นอย่างดี ทำให้ไม่ต้องมานั่งกังวลและติดตามตลาดตลอดเวลาแม้ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ซิตี้โกลด์ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนได้เป็นอย่างดีมาก นอกจากนี้ยังมีบริการสำคัญคือการมอบสิทธิประโยชน์ชั้นนำมากมายที่คัดสรรมาให้ซึ่งจะสอดคล้องไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้ซิตี้โกลด์ถือเป็นบริการที่เหมาะกับคนที่ต้องการบริหารเงินตัวเองให้งอกงามเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละช่วงชีวิตที่วางไว้ แต่ยังได้สิทธิประโยชน์พิเศษตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาไปพร้อมกัน”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซิตี้โกลด์ (Citigold) กรุณาติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โทรศัพท์ 02-081-0999 เว็บไซต์ www.citibank.co.th/th/citigold หรือเพิ่ม Citi Thailand เป็นเพื่อนทาง LINE