ปีงบประมาณ 2564 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี และหน่วยงานของรัฐได้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ MSME เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 528,611 ล้านบาท จากวงเงินที่จัดหาได้รวม 1,333,622 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เผยว่า “ท่ามกลางความสำคัญของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั่วประเทศที่มีอยู่มหาศาล ทาง สสว. ซึ่งได้จัดงาน “SME – GP Day” ภายใต้แนวคิด “1 Click” Join Us The Biggest E Procurement for MSME ที่ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากกรมบัญชีกลางและ สสว. นำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อแสดงในรูปแบบของ Executive Dashboard ให้ผู้ประกอบการ MSME เห็นขนาดของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งสามารถระบุ STP หรือ Framework ทางการตลาดในการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และการกำหนดตำแหน่งของสินค้าหรือบริการ (Positioning) ทำให้ MSME ดูง่าย เข้าใจง่าย ได้งานจริง”

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา สสว. ยังร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในการออกมาตรการสำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่าย ผ่านระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ www.thaismegp.com ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ MSME ลงทะเบียนในระบบแล้วกว่า 1.3 แสนราย และตั้งเป้าปลายปี 2565 มีผู้ประกอบการ MSME ขึ้นทะเบียนในระบบรวมกว่า 1.4 แสนราย

โดยข้อมูลจาก “1 Click” Join Us The Biggest E Procurement for MSME จะช่วยให้ SME กำหนดกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างแม่นยำเหมาะสมกับธุรกิจตนเอง สามารถเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสนี้ สสว.ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ MSME เข้าชมงาน “SME – GP Day” รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ได้ฟรี ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จนถึงวันที่ 21 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 – 20.00 น.