จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองหลักอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand ที่คาดว่าจะนำพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเงินหมุนเวียนจากการเข้าชมงานจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมายังประเทศไทย แต่การเดินทางของจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่าไข่มุกอันดามัน กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกภาคส่วนต้องใช้พลัง แรงขับเคลื่อน และความร่วมมือร่วมใจที่แข็งแรงและมากพอ เพื่อให้ภูเก็ตมาถึงจุดนี้

ภูเก็ตเมืองจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก 

จากสถิตินักเดินทางที่เข้าออกแต่ละจังหวัด พบว่า ภูเก็ตมีอัตราการเติบโตจากนักเดินทางมากถึง 35.5% เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากนักเดินทางต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยมากถึง 6,126 บาทต่อวันต่อคน นอกจากนี้อัตราเฉลี่ยของการพักแรมในภูเก็ตจากนักเดินทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 วัน ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงมาก เรียกได้ว่าจะเที่ยวแบบประหยัด หรือ กินหรู อยู่แพง มีให้เลือกได้ในภูเก็ต ที่ต่างหลงเสน่ห์ไปพร้อม ๆ กับสถาปัตยกรรมเก่า วัฒนธรรม อาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด จึงไม่แปลกใจที่ประเทศไทยจะส่งภูเก็ตเข้าประกวดเป็นตัวแทนประเทศในครั้งนี้

“Smart City” เกิดขึ้นได้จริงที่นี่ “ภูเก็ต”

ปัจจัยหลักที่ทำให้ภูเก็ตเป็นต้นแบบของ Smart City (เมืองอัจฉริยะ) คือ เมืองที่พร้อมสำหรับนักลงทุน สามารถวัดได้จากมูลค่าการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทั้งจากทางภาครัฐ และเอกชน รวมถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านระบบคมนาคม การขยายสนามบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และการลงทุนจากภาคเอกชนในการเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เพื่อทำให้ภูเก็ตเป็น World Class Tourism Destination ที่สมบูรณ์ และก้าวสู่ Smart City ที่มีความพร้อมในทุกมิติ อีกทั้งการวางระบบเมือง Smart City ไม่ใช่มีผลต่อการขยายตัวของตัวเลขเศรษฐกิจเท่านั้น แต่การเติบโตของประชากรภูเก็ต โดยเฉพาะประชากรแฝงจากชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือทำงานในภูเก็ต คือ โอกาสการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และยังสร้างความเชื่อมั่นจากการลงทุนของภาคเอกชน เกิดแหล่งค้าปลีกยักษ์ใหญ่ตามมาอีกด้วย

เมืองที่น่าลงทุน สู่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้าน Medical Hub

เพราะภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีตัวเลขนักเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ชวนให้นักลงทุนที่ต่างเดินขบวนเข้ามาลงทุนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก จนเป็นแลนด์มาร์คเทียบเท่ากรุงเทพฯ จึงไม่แปลกใจที่ภาครัฐ จังหวัดภูเก็ตรวมถึง ทีเส็บ ผลักดันให้ “ภูเก็ต” เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical Hub โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการพื้นที่กว่า 141 ไร่ใน ต.ไม้ขาวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกอีกด้วย

เพราะแรงขับเคลื่อนที่ดี เท่ากับ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม

ความสมบูรณ์ที่ภูเก็ตมีพร้อมไม่ว่าจะเป็นโอกาสของการลงทุน การส่งเสริมจากภาครัฐ โครงการขนส่งมวลชนและคมนาคมที่เชื่อมคนทั่วโลกมาเยี่ยมเยือนได้สะดวก ทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอ สิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือ ความตื่นตัว และการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และคนในพื้นที่ ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนจะเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ขับเคลื่อนและผลักดันจังหวัดภูเก็ตไปถึงจุดหมายได้เร็วและสมบูรณ์ขึ้นนั่นคือสิทธิ์การได้เป็นเจ้าภาพของงาน Specialised Expo 2028 Phuket, Thailand