บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัย ปลูก สกัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ โดยมีนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) นายกาจกนิษฐ์ ศักดิ์สุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนาม

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทางบริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทจะให้การสนับสนุนในส่วนของธุรกิจปลายน้ำ ในเรื่องของการวิจัยและขึ้นทะเบียนตัวยาที่สามารถเข้าถึงคนไข้ที่มีความสนใจการแพทย์ทางเลือก หรือกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งมีความต้องการซื้อสาร CBD ทางการแพทย์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนประกอบของสาร CBD ทางการแพทย์ ในสายการผลิต รวมถึงการฝึกอบรมนักศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษา CBD Academy ซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชงจากสหรัฐอเมริกา

นายแพทย์บุญ วนาสิน

“ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนันสนุน การวิจัยและพัฒนาสูตรยาสำหรับคนไข้ที่สนใจการรักษาแพทย์ทางเลือกด้วยกัญชง ยกตัวอย่าง โรคนอนไม่หลับ, Side Effect จากการทำคีโม, พาร์กินสัน และอื่นๆ โดยคนไข้ที่มองหาตัวช่วยนอกเหนือจากยาแผนปัจจุบัน สามารถเข้ามารับการรักษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่มีแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข โดยสารสกัดที่นำมาทำตัวยานั้น จะได้รับการดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำโดยบริษัทธาราเธรา” นายแพทย์บุญ กล่าว

นายแพทย์บุญ วนาสิน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า จากความร่วมมือกับ บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนด้านงานวิจัย สถานที่ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ภาควิชากัญชาเวชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ได้มีการทำวิจัยร่วมกับ บริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจากนี้จะมีการต่อยอดงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสำคัญกับเรื่องงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคม โดยเรานับเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีภาควิชากัญชาเวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจารย์และนิสิต ได้มีการพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง” รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ กล่าว

นายกาจกนิษฐ์ ศักดิ์สุภา ที่ 3 จากซ้าย

ด้านนายกาจกนิษฐ์ ศักดิ์สุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธาราเธรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากความร่วมมือที่เกิดขึ้น บริษัทซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ในรูปแบบของ One-Stop Service จะให้การสนับสนุนในส่วนของต้นน้ำและกลางน้ำของธุรกิจกัญชงและกัญชา โดยนำองค์ความรู้จากทีมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ และอยู่ในอุตสาหกรรม Cannabis ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนของ บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) ในด้านต่างๆ

ประกอบด้วย การพัฒนาสายพันธุ์กัญชง ให้เหมาะสมและสามารถปลูกในสภาวะอากาศของประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการสกัดสารสำคัญจากช่อดอกกัญชงที่ทางวิสาหกิจชุมชนได้ทำการปลูก โดยใช้เทคโนโลยีการสกัดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

“ธาราเธรายินดีที่ได้รับเกียรติร่วมงานกับบริษัท ธนบุรี คานาบิซ โดยจะนำองค์ความรู้จากการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประสบการณ์การปลูกและสกัด กัญชา กัญชง ของบุคลากรจากต่างประเทศ ในการผลักดันวิสาหกิจชุมชนของธนบุรี คานาบิซ ให้ประสบความสำเร็จในการปลูกกัญชง กัญชา และสกัดสารสำคัญให้เทียบเท่ามาตรฐานยุโรปและอเมริกา” นายกาจกนิษฐ์ กล่าว

คุณทิมโมตี้ อีแมน เลิศสมิติวันท์ กรรมการ ธนบุรี คานาบิซ