นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า มณฑลยูนนาน จีนตอนใต้ มีบทบาทสำคัญต่อการค้าไทย-จีน โดยมีการนำเข้าจากไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ติดต่อมานานหลายปี ด้วยมณฑลยูนนานมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ประเทศไทยมาก จึงเป็นมณฑลที่มีศักยภาพสำหรับการขนส่งสินค้าของไทย ทั้งทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ เพื่อกระจายไปยังมณฑลตอนใต้ของจีน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 หอการค้าไทย-จีน เป็นตัวกลางจัดให้มีการปรึกษาหารือระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ZTO International Southeast Asia Global Logistics เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน ที่มุ่งเน้นธุรกิจบริการด้านการขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ในหลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศจีน และเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองคุนหมิง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันทั้งด้านการขนส่งผู้โดยสารระหว่างคุนหมิงและกรุงเทพฯ รวมถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศ ระหว่างคุนหมิง -กรงเทพฯ และต่อไปยังอินเดีย และยุโรป (เช่น ฝรั่งเศสและอังกฤษ) โดยระยะแรกจะใช้บริการเที่ยวบินของการบินไทยในปัจจุบันซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสาร 300 คน และบรรทุกสินค้าประมาณ 35 ตัน ต่อเที่ยวบิน และในอนาคตจะเป็นการเช่าเหมาลำ ตามความเหมาะสม

สำหรับสินค้าจากไทยไปยังคุนหมิง ส่วนใหญ่เป็นผลไม้สด ดอกกล้วยไม้สด และพัสดุด่วน ส่วนสินค้าจากคุนหมิง-กรุงเทพฯ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ดอกไม้สด ผลไม้สด โดยส่วนใหญ่เพื่อส่งต่อไปยังอินเดีย ปากีสถาน ยุโรป และอเมริกา

นาย Xiao Kun Man ประธานกรรมการ บริษัท ZTO International Southeast Asia Global Logistics จำกัด กล่าวขอบคุณหอการค้าไทย-จีน และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือระหว่างกัน และ จะจัดทำรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนำเสนอไปยังการบินไทย เพื่อสามารถเริ่มธุรกิจระหว่างกันในเร็ววัน พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่า บริษัท ZTO International Southeast Asia Global Logistics จำกัด ในประเทศจีน มีพนักงานกว่า 500,000 คน และมีมูลค่าการลงทุนกว่า 100,000 ล้านหยวน

นายณัฐพล วณิชย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายขายเส้นทางจีน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอบคุณหอการค้าไทย-จีน และ บริษัท ZTO International Southeast Asia Global Logistics จำกัด สำหรับการจัดเวทีการหารือระหว่างกันในวันนี้ พร้อมกล่าวเสริมว่าการบินไทย ได้ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวจีนมาโดยตลอด ปัจจุบันมีเที่ยวบินของการบินไทย เปิดดำเนินการระหว่างประเทศไทยและจีน จำนวน 5 เส้นทาง นอกจากนี้ การบินไทย ยังทำธุรกิจแอร์คาร์โก้ จึงมีความยินดีที่จะขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท ZTO International Southeast Asia Global Logistics จำกัด ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดต่างๆต่อไป

นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการปรึกษาหารือ และกล่าวเพิ่มเติมว่า การปรึกษาหารือระหว่างกันในวันนี้ มีโอกาสความเป็นไปได้สูงมาก เพราะเป็นการต่อยอดธุรกิจบริการที่มีอยู่แล้ว