นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด แถลงข่าวความคืบหน้าธุรกิจ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ที่พร้อมเปิดให้บริการในเดือน พฤษภาคม 2564 อย่างเต็มรูปแบบ ชูจุดเด่นศูนย์เฉพาะทางและทีมแพทย์ ที่ใส่ใจดูแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัว พร้อมการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยมีค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้

ประกาศเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้านโรคเบาหวาน ด้วยการร่วมลงทุนใน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และร่วมมือกับ พฤกษา เรียลเอสเตท ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เดินหน้าเต็มกำลังในการสร้าง ‘Medical Ecosystem’ / Community Health Hub เพื่อเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ กระจายตัวสู่ชุมชน หวังให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างแท้จริง

“โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 4 ไร่ ริมถนนพหลโยธิน ติดสี่แยกสะพานควาย เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ที่สามารถรักษาโรครุนแรง และซับซ้อนได้ ขนาด 18 ชั้น จำนวน 236 เตียง ออกแบบตามมาตรฐานสากล JCI ซึ่งจะคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกใช้งาน และความทันสมัยของอาคาร มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รักษาได้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยมีค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ มีศูนย์เฉพาะทางที่โดดเด่นคือ ศูนย์กระดูก หัวใจ สมอง ศูนย์เบาหวานครบวงจร และจัดตั้ง ศูนย์ผู้สูงอายุ (Geriatric center) เพื่อตอบโจทย์การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งให้ความสำคัญกับกลุ่มโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ซึ่งมีสถิติการเจ็บป่วยสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีแพทย์ประจำครอบครัว (Family Medicine Doctor) ดูแลสมาชิกในครอบครัวแบบองค์รวม มี Transitional care ฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วย เพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน รวมทั้งการเปิด Nursing Homeในโรงพยาบาลด้วย”

นอกจากนั้นเพื่อการเติบโตและก้าวหน้าของธุรกิจ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ยังได้เข้าร่วมลงทุนในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อมานานกว่า 36 ปี เพื่อรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้มาพัฒนาศูนย์เบาหวานครบวงจรให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งขยายผล การป้องกัน ดูแลรักษา สู่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล เผยต่ออีกว่า “เราได้ลงทุนในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ซึ่งมีความเป็นเลิศในโรคเบาหวานมายาวนานกว่า 36 ปีแล้ว เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ครบวงจร ซึ่งโรงพยาบาลเทพธารินทร์มีชื่อเสียงด้านนี้ ดังนั้นการตั้งศูนย์เบาหวานที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์เป็นอย่างไร เราก็มาตั้งศูนย์เบาหวานที่โรงพยาบาลวิมุตแบบนั้น ความรู้ของบุคลาการ ความชำนาญ กับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะไม่ใช่เฉพาะจำนวนบุคลาการที่เรามาแชร์กัน แต่จะเป็นในเรื่องของการแบ่งปันความสามารถ ประสบการณ์ การเรียนรู้ และความช่ำชอง ในการดูแลคนไข้ได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ไว้วางใจ ให้โรงพยาบาลวิมุต เข้าไปถือหุ้นส่วนใหญ่ได้ เพราะเห็นว่าเรามีศักยภาพ เรามีเจตนาและวิสัยทัศน์ที่ต้องการดูแลคนไทยอย่างแท้จริง การร่วมมือนี้ก็จะทำให้ โรงพยาบาลวิมุต เป็นที่รับรู้ของสังคมได้ในทันทีเช่นกันครับ”

และในระยะยาว โรงพยาบาลวิมุต ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับ พฤกษา ที่จะเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย คลินิก ศูนย์กายภาพ ศูนย์ดูแลและบริบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้บริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน (Home Health Care) ในโครงการพฤกษา เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่และตอบสนองการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างครบวงจร

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กล่าวทิ้งท้ายว่า “แผนระยะยาวของ โรงพยาบาลวิมุต คือต้องการสร้าง Ecosystem หรือ สภาพของการสร้างสุขภาพของสังคมไทย อาทิ คลินิก ศูนย์กายภาพ ศูนย์ดูแลและบริบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้บริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน (Home Health Care)ในโครงการพฤกษา เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่และตอบสนองการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างครบวงจร นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์,โรงพยาบาลต่างๆ, บริษัทประกัน และ สถาบันองค์ความรู้ต่างๆ ก็จะเป็นภาพรวมที่ทำให้วิทยาการทางการแพทย์ของเราก้าวหน้า ทำให้การกระจายตัวของบริการไปได้อย่างทั่วถึง เช่น เรามีโรงพยาบาลแห่งแรก คือ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน แห่งที่สองคือการลงทุนกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ที่ถ.พระราม 4 แห่งต่อๆ ไป เราอาจจะสร้างโรงพยาบาลวิมุต Community Health hub ที่ประกอบด้วย คลินิก ศูนย์กายภาพ ที่เป็น Nursing Home และ Transitional Care ขนาดประมาณสัก 40-50 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อยๆ ไปอยู่ในชุมชนที่ต้องการบริการนี้ โครงการแรกที่เราได้กล่าวมาแล้วที่จะเกิดขึ้นที่ Pruksa Avenue ย่านสุขาภิบาล 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ที่พฤกษาพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่นั้นมีชุมชนอีกมาก ซึ่งโมเดลนี้ก็จะไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งลงทุนไม่สูง บริการได้ครบถ้วน ในสิ่งที่จำเป็น โดยทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยงถึงกันได้”

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน พร้อมเปิดให้บริการในเดือน พฤษภาคม 2564 นี้