กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “ต้นกล้าของอนาคต เพลงเพื่อเด็ก” โครงการสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อเด็ก 3-6 ขวบ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กตามวัยผ่านบทเพลง เพื่อการเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้บทเพลงสำหรับเด็กทันสถานการณ์ปัจจุบันและมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

พร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ 6 บทเพลง ได้น้องๆ มากความสามารถร่วมร้องเพลงทั้ง 6 เพลง อาทิ “น้องบัว” เด็กหญิงบัวบูชา สินเจริญ ขับร้องเพลง “สมาธิ”, “น้องโมเด็ม” เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เดชวิลัย ขับร้องเพลง “รู้ทันโซเชียล”, “น้องอัยย์ อัยย์” เด็กชายวิริยะรักษ์ เฉลิมโยธิน ขับร้องเพลง “โลกคือบ้านเรา”, “น้องทีเจ” เด็กชายนภัทร์ ศิริบรรณไพศาล ขับร้องเพลง “โลกของสี”, “น้องโมนิค” เด็กชาย ปัณณธร เจริญชัยประกิจ ขับร้องเพลง “Good boy Good girl”, “น้องทอฝัน” เด็กหญิงปพิชยา เดี่ยววนิช ขับร้องเพลง “พอเพียง”

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ต้นกล้าของอนาคต เพลงเพื่อเด็ก” พบกับมินิคอนเสิร์ต “บอม สินเจริญ”, “น้องบัว บัวบูชา”, “น้องอัยย์ อัยย์ วิริยะรักษ์” และ “น้องโมเด็ม ศุภาพิชญ์” งานนี้ได้ “บอม สินเจริญ” รับหน้าที่ผู้ประพันธ์และควบคุมทีมประพันธ์เพลง ทำนอง เรียบเรียงดนตรี ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีอีกหลายท่าน

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศความสดใสของนักร้องในโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ