กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จการจัดงานแสดงสินค้าและบริการด้านภาพยนตร์รูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปี 2020 สู่งาน “MOVE 2021” ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการสร้างไทยเป็น Hub ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ มุ่งจับคู่เจรจาการค้าให้ผู้ประกอบการชั้นนำของไทยได้พบกับผู้ซื้อตัวจริงจากต่างประเทศ พร้อมนำเสนอผลงานเด่น และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอีกมากมาย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ได้ดำเนินโครงการงานแสดงสินค้าและบริการด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกของโลก หรืองาน Multimedia Online Virtual Exhibition 2020 (MOVE 2020) เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เกิดการเจรจาการค้าออนไลน์ภายในงานมูลค่าถึงกว่า 1,845 ล้านบาท จากจำนวนการนัดหมายรวม 354 คู่

“สถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก กรมจึงมุ่งหวังให้ MOVE เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำ Online Marketing ในรูปแบบ New Normal ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อขยายช่องทางให้ทั้งผู้ประกอบการที่ทำตลาดต่างประเทศอยู่แล้ว และส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายย่อยที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำการตลาดต่างประเทศ ได้ใช้เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจและเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้อีกทางหนึ่ง”

งาน MOVE จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาพบปะพูดคุยเสมือนได้เข้ามาอยู่ในงานเทศกาลภาพยนตร์และตลาดซื้อขายคอนเทนท์แบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการจับคู่ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยไฮไลท์สำคัญภายในงานได้แก่ กิจกรรมจับคู่เจรจาการทางธุรกิจผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งเปรียบเสมือนห้องทำงานหรือพื้นที่เจรจาการค้าที่สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประชุมแบบเรียลไทม์ได้แบบ One-on-One กับผู้นำเข้าทั่วโลก

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน MOVE 2020 จึงนำมาซึ่งการจัดงาน Multimedia Online Virtual Exhibition 2021 (MOVE 2021) ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ โดยในปีนี้ กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการจัดการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและคู่ค้าชั้นนำจากทั่วโลก กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ และการนำเสนอผลงาน Upcoming! ของผู้ประกอบการไทยระดับ A-List ในรูปแบบออนไลน์ คาดการณ์ว่า MOVE 2021 จะได้รับการตอบรับจากทั้งจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่ได้เห็นความสำเร็จทั้งด้านมูลค่าการค้า การสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าเดิมและคู่ค้าหน้าใหม่ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลและโอกาสทางการค้าได้อย่างมากมายไม่แพ้ MOVE 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 02-507-8439 หรือ [email protected]