สสว. เผยผลสำเร็จของการจัดงาน “ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว ภาคตะวันออก” หรือ “SHOP EATERY TRAVEL – All in Eastern Thailand” มิติใหม่ของกิจกรรม Live ขายสินค้าออนไลน์แบบ New Normal เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก 7 จังหวัดทั่วภาคตะวันออก ให้สามารถปลดล็อคการทำธุรกิจ สู่อิสระการซื้อขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งนักช้อปทั่วประเทศให้การตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดี พร้อมต่อยอดขยายกิจกรรมไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อร่วมสู้วิกฤตเศรษฐกิจในระยะยาวไปด้วยกัน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า งาน “ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว ภาคตะวันออก” หรือ “SHOP EATERY TRAVEL – All in Eastern Thailand” ซึ่งจัดโดย สสว. ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดขึ้นผ่านเฟซบุ๊กเพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์ และเพจ ฝากขาย ขยายโอกาส By ISMED เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME – Early Stage : All Stars) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564

เนื่องจาก สสว. เล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด–19 ที่กำลังผลักให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการปิดประเทศและยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การบริการ ตลอดจนแรงงานที่ต้องว่างงานเป็นจำนวนมาก สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน SMEs ไทย จึงเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ในระยะเริ่มต้น ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง โดยวิเคราะห์ปรับปรุงจุดอ่อนควบคู่ไปกับการพัฒนาจุดแข็งของผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาทักษะในการสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง และเติบโตไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับศักยภาพและก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจระยะยาวในครั้งนี้ไปให้ได้

ผอ.สสว. กล่าวว่า กิจกรรมที่เพิ่งจบลงไปนั้น เป็นการส่งเสริมโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับมือกับโจทย์อันท้าทายของการแข่งขันในยุคดิจิทัล ด้วยการนำผู้ประกอบการและผู้ซื้อมาพบปะกันในโลกออนไลน์แบบ New Normal ผ่านการ Live ขายสินค้ามากกว่า 100 รายการ จากผู้ประกอบการหน้าใหม่ 7 จังหวัดทั่วภาคตะวันออก จำนวน 48 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม SME – Early Stage : All Stars ทั้งหมดรวม 303 ราย โดยมีพิธีกรและศิลปินชื่อดังอย่าง ซาร่า โฮเลอร์ ท็อป จรณ และซานิ นิภาภรณ์ มาช่วยสร้างความสนุกสนานและกระตุ้นกิจกรรมการขายตลอดงาน ทั้งยังมอบข้อเสนอสุดพิเศษช่วงแฟลชเซลล์สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยเฉพาะ

“งานนี้ นักช้อปทั่วประเทศต่างให้การตอบรับและสนับสนุนกิจกรรมที่ผ่านมาเป็นอย่างดี โดย สสว. คาดว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม Live สดขายสินค้าออนไลน์ตลอดทั้ง 3 วัน ส่งผลให้เกิดการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการแจ้งเกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ และต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในระยะแรกเริ่ม ซึ่งต่างก็ได้รับประสบการณ์ที่จะเพิ่มพูนทักษะในการทำธุรกิจให้แตกต่าง โดดเด่น และตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงทิศทางของโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังดิจิทัล ซึ่ง สสว. เองมีบทบาทหลักในการส่งเสริมทั้งเครื่องมือและองค์ความรู้เพื่อติดอาวุธและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมาโดยตลอด”

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์ และเพจ ฝากขาย ขยายโอกาส By ISMED