สสว. ปักธงความสำเร็จจากการจัดงาน “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันกับ ISMED และ ศอ.บต. เปิดประสบการณ์ธุรกิจยุคดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SME 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักช้อปทั่วประเทศ และมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง

หลังจากออกสตาร์ทไปเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา สำหรับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมการ Live สด ซื้อขายสินค้าคุณภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้มากกว่า 150 ราย
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. เผยว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและขยายช่องทางการตลาดในประเทศผ่านการสนับสนุนในหลาย ๆ ระดับ ตั้งแต่การเปิดโลกธุรกิจให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ระยะแรกเริ่ม ได้มีโอกาสแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดจริง ตามมาด้วยการส่งเสริมทักษะและพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม ให้สามารถต่อยอดธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งยังเปิดประตูธุรกิจบานใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อม เข้าสู่เวทีเจรจาธุรกิจกับผู้ค้าส่งและ Modern Trade ทั่วประเทศ
ผอ. สสว. เสริมว่า กิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปนั้น ได้รับการสนับสนุนจากนักช้อปทั่วประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้งได้นักขายมืออาชีพ ตลอดจน Influencer ชื่อดังจากหลากหลายสาขา มาช่วยกันกระตุ้นยอดขายตลอดงานทั้ง 4 วันอย่างเต็มที่ ส่งผลให้สินค้าจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้มากกว่า 500 รายการ ได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค รวมถึงขยายตลาดไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาค เกิดการสร้างมูลค่าจากการซื้อขายและการเจรจาต่อยอดธุรกิจเป็นเม็ดเงินจำนวนไม่น้อย ช่วยให้เกิดกิจกรรมจับจ่ายซื้อขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า ทั้งยังช่วยต่อลมหายใจ และติดอาวุธให้พี่น้องผู้ประกอบการไทย ได้มีที่ยืนอย่างมั่นคงบนสนามแข่งขันทางการค้า และสามารถเติบโตไปบนเส้นทางธุรกิจอันท้าทายต่อไป
สำหรับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 19 กันยายน 2564 ซึ่งนักช้อปและผู้ที่สนใจยังคงมีนัดพบปะกับผู้ประกอบการเช่นเคย ผ่าน 2 ช่องทางเดิม คือ เฟซบุ๊กเพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์
และเพจ ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้
สสว. จึงขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปด้วยกันอีกครั้ง