รามาฯ ผนึก พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญระหว่างธุรกิจค้าปลีกและองค์กรภาครัฐที่ให้บริการด้านการแพทย์ เปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล ด้วยแนวคิด “สร้างเสริมป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่ศรีนครินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยเฟสแรก นำร่องกับ 14 คลินิก ส่วนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเบิกได้ตามสิทธิ์ เชื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ใหม่ศูนย์การค้าฯ ใส่ใจการใช้ชีวิต กินดี อยู่ดี สุขภาพดี Living in Harmony

Grand Opening Ramathibodi Health Space@Paradise Park เปิดเฟสแรกอย่างเป็นทางการ พบกับศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล กับบริการด้านการแพทย์ที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในเครือเอ็ม บี เค “หมอเจี๊ยบ” แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ แขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าในศูนย์การค้าฯ และลูกค้าที่มาใช้บริการ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แนวคิดในการจัดตั้ง Ramathibodi Health Space @Paradise Park เป็นคอนเซปต์ที่สำคัญที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นว่าในอนาคต การให้บริการทางการแพทย์จะเกิดการ Decentralized เป็นการกระจายอำนาจ คล้ายกับธนาคารที่ Decentralized ไปมีสาขาย่อยต่าง ๆ ตามศูนย์การค้า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนต้องไปใช้บริการที่สาขาใหญ่ เพื่อลดความแออัดรอคิวเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เราจึงนำแนวคิดนี้มาปรับใช้เป็น Decentralized Medicine ซึ่งประชาชนสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ศูนย์การค้าใหญ่ ๆ อย่างเช่น ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามายังโรงพยาบาลรามาธิบดีที่พญาไท ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายทั้งการรับบริการยังสถานบริการสาธารณสุขและการซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าไปพร้อม ๆ กัน

การจัดตั้ง Ramathibodi Health Space @Paradise Park หรือศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล จะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาของโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ อายุกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนทางเลือก เป็นต้น รวมทั้ง มีการให้บริการพื้นฐานทางหัตถการโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความต้องการสูงขึ้น ทั้งการเจาะเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทำอัลตราซาวนด์ และการตรวจเต้านม (แมมโมแกรม)

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า รูปแบบการให้บริการภายใต้คอนเซปต์ “สร้างเสริมป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” โดยให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกแบบบูรณาการในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งการให้บริการตรวจภายใน Ramathibodi Health Space @Paradise Park บนพื้นที่ขนาด 1,818 ตารางเมตร แบ่งโซนให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ โซนตรวจสุขภาพ โซนตรวจผู้ป่วยทั่วไป โซน Pediatric & ANC โซนคลินิกแพทย์เฉพาะทาง โซนกายภาพบำบัด โซนรังสีวินิจฉัย โซนห้องปฏิบัติการ รวมทั้งโซนยาและเวชภัณฑ์ มีห้องตรวจไว้บริการจำนวน 14 ห้อง มีห้องกายภาพบำบัด 5 ห้อง ห้องกิจกรรมบำบัด 1 ห้อง และห้องแพทย์แผนทางเลือก 1 ห้อง ซึ่งการบริการของ Ramathibodi Health Space @Paradise Park ได้แก่ คลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิกควบคุมน้ำหนัก คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกศัลยกรรม คลินิกระงับปวด คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น คลินิกกุมารเวช คลินิกนรีเวช คลินิกฝากครรภ์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์ทางเลือก บริการตรวจแมมโมแกรม บริการฉีดวัคซีน และบริการเจาะเลือด สำหรับการให้บริการสามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 300 คนต่อวัน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะให้บริการตรวจในวันและเวลาตามที่กำหนด

นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Ramathibodi Health Space@Paradise Park อีกหนึ่งความสำเร็จที่ พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจำนวนมากในย่านศรีนครินทร์ และพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก รวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพและการบริการการแพทย์ที่ครบวงจร มาตรฐานเดียวกับในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยไม่ต้องเดินทางเข้าเมือง สะดวก รวดเร็ว ทั้งทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ การเดินทางที่สะดวก เชื่อมโยงกับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมหลัก อย่าง รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ผู้มาใช้บริการลงที่ สถานี สวนหลวง ร.9 ใช้ทางออกหมายเลข 2 และเชื่อมต่อเข้าศูนย์การค้าฯ รวมทั้งพื้นที่จอดรถภายในศูนย์การค้าฯ สามารถรองรับจำนวนมาก

นายวิจักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตอนนี้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่พาราไดซ์ พาร์ค 30,000-40,000 คนต่อวัน การเปิดให้บริการ Ramathibodi Health Space@Paradise Park ในเฟสแรกนี้ จะเป็นแมกเนตสำคัญที่สร้างทราฟฟิกให้มีลูกค้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเราช่วยขยายและดึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างขึ้นจากพื้นที่โดยรอบ ทั้งลูกค้าทั่วไปของพาราไดซ์ พาร์ค ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดูแลสุขภาพแล้ว ยังมีผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าฯ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและหมู่บ้านที่อยู่บริเวณสวนหลวง ร.9 เข้ามาใช้บริการในศูนย์ดูแลสุขภาพฯ เรียกว่าการผนึกความร่วมมือครั้งนี้ ได้เติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการอย่างครอบคลุม ทั้งการเชื่อมโยงการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม Health & Wellness ขณะเดียวกันยังตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากับสินค้าและบริการที่มีครบครัน ทั้งเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ตอนนี้มีพันธมิตรร้านค้าชั้นนำใหม่ ๆ แบรนด์สินค้าใหม่ มาเปิดให้บริการ ซึ่งลูกค้ามาที่มาใช้บริการที่ศูนย์ดูแลสุขภาพฯ ก็สามารถมาเลือกช้อปสินค้าที่ตอบโจทย์และมีคุณภาพจากร้านค้าต่าง ๆ หรือถ้าพาคุณพ่อ คุณแม่มาตรวจ ในระหว่างรอ คุณสามารถไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าฯ ซึ่งทั้งหมดจะตรงตามคอนเซปต์ใหม่ของศูนย์การค้าฯ ใส่ใจการใช้ชีวิต กินดี อยู่ดี สุขภาพดี Living in Harmony”

Ramathibodi Health Space@Paradise Park ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 น.- 20.00 น. ซึ่งผู้ที่สนใจหรือจะเข้ามาใช้บริการต้องติดต่อและทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Rama Application และ Ramathibodi Health Space Call Center โทร. 0-2200-4336 ทั้งนี้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล

ลูกค้าสามารถเข้าชมรายละเอียดการบริการได้ที่ http://paradiseparkcom.liquidity.codeorange.host/ramathibodi_health_space.php และโปรโมชันพิเศษฉลอง Grand Opening Ramathibodi Health Space@Paradise Park กับส่วนลด 10% แพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกโปรแกรม และการบริการฉีดวัคซีนในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2567”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่ www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป paradiseparkchannel

#พาราไดซ์พาร์ค #Paradisepark #รามาธิบดี #ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร #RamathibodiHealthSpace #รามาธิบดีเฮลธ์สเปช