บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ผู้ให้บริการหลักด้านดิจิทัล และสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ นำโดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวถึงแนวโน้ม Digital Innovation ในปัจจุบัน ที่มีบทบาททําให้การดําเนินชีวิตและลักษณะพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

“ในฐานะที่ NT เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นผู้ขับเคลื่อน และยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลให้แก่ภาครัฐและเอกชน ด้วยความพร้อมและศักยภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศและมีประสิทธิภาพ รวมถึงทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและประสบการณ์ในการให้บริการเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วนให้แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่มีความหลากหลายและเกิดประโยชน์กับลูกค้าได้มากขึ้น”

“หนึ่งใน Trend Digital Transformation ที่มีบทบาทมากในยุคที่ข้อมูลต่างๆ หลั่งไหลสู่โลกอินเทอร์เน็ตคือ IDC & Cloud ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน เนื่องจากบริการ Cloud ของ NT เป็นรูปแบบ Virtual Private Server ซึ่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกในการขยับขยาย ลดปัญหาเรื่อง Downtime ด้วยระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ สามารถรองรับการเชื่อมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฝ้าระวังและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้บริการ IDC & Cloud ไม่ว่าจะเป็น ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น Precision Air, ระบบรักษาความปลอดภัยการผ่านเข้าออก Finger Print Scan และ CCTV, Network Firewall, IP Address, Internet Port, ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย VESDA และสารดับเพลิงสำหรับห้อง Data Center FM-20 ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, CSA-STAR และระบบ Infrastructure มาตรฐานระดับสูง ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และระบบปรับอากาศที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้งานกับ Data Center ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่สามารถรองรับการเชื่อมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เฝ้าระวังและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง”

นอกจากบริการด้าน IDC & Cloud แล้ว NT ยังมีบริการในกลุ่ม Cloud อื่นๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อาทิ

Cloud WAN
การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานสาขากับสำนักงานใหญ่ บริการบริหารจัดการเครือข่ายระหว่างสำนักงานสาขา (Remote Office หรือ Branch Office) กับสำนักงานใหญ่ ผ่านอุปกรณ์ NT Cloud WAN BOX เพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นในองค์กร โดยอาศัยช่องทางเชื่อมต่อประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Leased Line, IP VPN, FTTx หรือ 4G/LTE เหมาะกับหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีการรับ-ส่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย ที่มีจำนวนมาก โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

IRIS Backup 
บริการสำรองข้อมูลที่ช่วยป้องกันและรักษาข้อมูล ช่วยป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ข้อมูลของคุณก็จะไม่สูญหายอย่างแน่นอน

Cloud Service
บริการแบ็คอัพข้อมูล ในรูปแบบ IaaS ที่ครอบคลุมและคุ้มค่าที่ได้รวมบริการ license ระบบปฏิบัติการ Windows Server บริการแบ็คอัพข้อมูล ระบบที่ลูกค้าสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตัวเอง และสามารถเลือกสถานที่ (Site) ใช้บริการได้ แล้วยังสามารถใช้บริการเสริมสำหรับ Backup หรือ Replication ข้อมูลไปยัง DR-Site ได้อีกด้วย

Carrier Data Center
บริการให้เช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์คหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อวงจรภายใต้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการดูแลของ NT IDC สำหรับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศ

Hosted PBX (Cloud PBX)
บริการให้เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่าย Cloud Computing ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนตู้สาขา (PABX) ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้สาขา สามารถติดต่อกันโดยใช้หมายเลขภายใน (Extension Number) โทรออกไปยังปลายทางอื่นๆ โอนสาย ดึงสาย พักสาย รวมไปถึงมีระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โดยมีอุปกรณ์สำหรับใช้งาน VoIP เช่น IP phone ที่เชื่อมต่อกับระบบ Cloud PBX ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้

ปัจจุบัน NT มีลูกค้าที่ใช้คลาวด์ในโครงการคลาวด์ภาครัฐ 700 หน่วยงาน จำนวน 23,000 วีเอ็ม ให้บริการลูกค้า อาทิด้านสาธารณสุข ส่วนลูกค้าเอกชนประมาณ 300 บริษัท จำนวน 500 วีเอ็ม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ntplc.co.th หรือ NT Contact Center 1888