เทศกาลศิลปะร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2021 ภายใต้ธีม ศิลป์สร้าง ทางสุข “Escape Routes” จัดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่ง เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก เป็นหนึ่งในสถานที่จัดนิทรรศการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย ศิลปินผู้นำเสนอเมืองในอุดมคติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นามว่า “ดุสิตธานี”

กิจกรรมเสวนา BAB Talk #47: ย้อนสำรวจดุสิตธานี เมือง(จำลอง)ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 มีประเด็นหลักเกี่ยวกับเมืองดุสิตธานีซึ่งเป็นเมืองจำลองประชาธิปไตยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และหมู่บ้านน้อมเกล้า จังหวัดยโสธร ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่และที่ทำกินของผู้ที่เคยเข้าป่าร่วมต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในภาคอีสาน การเสวนาจะครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การพัฒนาเมืองในสายพระเนตรของรัชกาลที่ 6 ที่ครอบคลุมทั้งการวางผัง การจัดสรรระบบสาธารณูปโภค และการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบตะวันตก ตลอดจนการตีความความสัมพันธ์ของเมืองดุสิตธานีกับหมู่บ้านน้อมเกล้า ในฐานะเมืองในฝันที่เกิดขึ้นในบริบทและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการ และผู้อำนวยการศิลป์ (Artistic Director) เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนาเล่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป สุธาทองไทย ศิลปินผู้สร้างผลงานในนิทรรศการชุด ‘ดุสิตธานี’ คุณเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง นักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบการเสวนา BAB Talk #47: ย้อนสำรวจดุสิตธานี เมือง(จำลอง)ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาด ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก ผู้สนใจเข้าชมสามารถสำรองที่นั่งโดยส่งข้อความผ่านทาง Facebook Inbox: BkkArtBiennale นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสด Live ผ่านทาง Facebook ของ BkkArtBiennale และ One Bangkok