นายปีเตอร์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการจัดตั้งประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ประดิษฐาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์จัดสร้างขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และเพื่อรำลึกถึง คุณมงคล กาญจนพาสน์ (ปู่) และ คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ (พ่อ) ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการเมืองทองธานี ซึ่งปัจจุบันถือเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความพร้อมสรรพ ทั้งอาคารสถานที่ บริการสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการอยู่อาศัย การดำเนินธุรกิจ และการท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างครบวงจร

บางกอกแลนด์ คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ.2535 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการบริหารโครงการเมืองทองธานี การพัฒนาโครงการที่พักอาศัย โครงการบริหารจัดการดูแลอาคาร โครงการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อีกทั้งการบริหารธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสถานบริการเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา การบริหารสถาบันสอนประกอบอาหาร ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการเติบโตต่อเนื่อง

“เป็นที่ทราบกัน บางกอกแลนด์ ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมายาวนานและบริษัทฯ ใช้สัญลักษณ์ช้างเอราวัญหรือช้างสามเศียรมาตลอด ในโอกาสครบรอบ 50 ปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น จึงได้อัญเชิญพระอินทร์ซึ่งเป็นเทพองค์เดียวที่ทรงช้างเอราวัณมาประดิษฐาน โดยจัดตั้งโครงการประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งได้ปรึกษาผู้ชำนาญงาน ทั้งประติมากร ทีมช่างศิลปะ ช่างสิบหมู่ รับเชิญมาร่วมงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะนำพาความเป็นสิริมงคล มาให้ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนำพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงตลอดไป”

สำหรับประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ถือเป็นงานประติมากรรมโลหะผสมที่มีความสง่างาม สะท้อนคุณค่าแห่งความดี ความเปี่ยมสุข อันเกิดจากศรัทธาและความเลื่อมใส องค์เทวรูปมีขนาดความสูงรวม 265 เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานรองรับขนาดความยาว 205 เซนติเมตร ความกว้าง 96 เซนติเมตร ความสูง 15 เซนติเมตร รูปลักษณะของพระอินทร์ ทรงเครื่องแต่งกายสมัยศรีวิชัย ประทับนั่งบนคอช้าง มือขวาถือวชิระเป็นอาวุธคู่กาย มือซ้ายถือขอช้างพาดอยู่บนตัก โดยมีพาหนะเป็นช้างเอราวัณสามเศียร ในลักษณะท่าทางเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างทรงพลัง แต่ใบหน้าเปี่ยมด้วยความเมตตาสมเป็นช้างของทวยเทพแห่งคุณงามความดีและความอุดมสมบูรณ์

งานประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนี้ ถือเป็นศิลปะแห่งทวยเทพ แบ่งกระบวนการสร้างเป็น 4 ขั้นตอนหลัก เริ่มตั้งแต่ 1.) งานปั้นแบบ 2.)งานขยายแบบ หรือการปั้นต้นแบบด้วยดินเหนียวขนาดเท่าตัวจริง 3.)งานทำพิมพ์ และ 4.) งานหล่อโลหะบรอนซ์ เป็นส่วนต่างๆ เชื่อมต่อชิ้นงานให้สมบูรณ์ทั้งองค์พระอินทร์และช้างเอราวัณ เก็บแต่งรายละเอียด ทำสี หลังจากนั้นก็นำมาประดิษฐาน ทั้งนี้ ใช้เวลาในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนประมาณ 16 เดือน โดยมีประติมากร พันโท นภดล สุวรรณสมบัติ และ อาจารย์ธนิตย์ แก้วนิยม พร้อมคณะ ร่วมดูแลและควบคุมงานประติมากรรมจนสำเร็จลุล่วง เป็นผลงานสำคัญอันโดดเด่นไม่เหมือนที่ใด พร้อมเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองทองธานี กลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว รวมถึงลูกค้าผู้จัดงาน ผู้มาชมงาน ที่จะได้สักการะบูชาและขอพรตามความศรัทธา ณ ที่ประดิษฐานบริเวณลานด้านหน้าอาคาร อิมแพ็ค อารีน่า ในทุกวัน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหน้าเว็บไซต์เฉพาะเพื่อให้ข้อมูลและรวบรวมภาพ-วีดีโอให้ได้เยี่ยมชมกันทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บางกอกแลนด์ www.bangkokland.co.th ด้วย ในโอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวชมความสง่างามทั้งในช่วงกลางวันและความสวยงามยิ่งขึ้นในช่วงกลางคืนที่มีการประดับไฟแสงสีตระการตา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีบางกอกแลนด์ไปด้วยกัน

สำหรับการดำเนินธุรกิจขององค์กรปัจจุบัน แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.) อสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการเพื่อขายและเช่า ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ อาคารสํานักงาน ศูนย์การค้า และร้านค้าต่างๆ โครงการเหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อยู่ในทำเลที่มีความพร้อมภายใต้การดําเนินงานของบริษัท บางกอกแลนด์ จํากัด (มหาชน), บริษัท บางกอก แอร์พอร์ท อินดัสทรี จํากัด และ บริษัท สินพรชัย จํากัด 2.) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก รองรับการจัดงานและกิจกรรมไมซ์ (MICE) อีกทั้งยังมีบริการสนับสนุน เช่น โรงแรมที่พัก 2 แห่ง ร้านอาหาร 15 แบรนด์ 30 ร้านสาขา สถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งดําเนินงานโดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด, บริษัท อาร์เอ็มไอ จํากัด

3.) ธุรกิจค้าปลีก ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการบริหารศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ศูนย์อาหาร ตลาดสด เอาท์เล็ต ที่จอดรถ ฯลฯ กิจการเหล่านี้ดําเนินงานโดย บริษัท บางกอก แลนด์ เอเจนซี่ จํากัด 4.) สาธารณูปโภคและการบริหารอาคาร ธุรกิจเกี่ยวเนื่องการบริการหลังการขาย โดยมี บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด และ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลจัดการบริหารอาคารและบํารุงรักษาในส่วนของสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และการกําจัดของเสียในชุมชนเมืองทองธานีและพื้นที่อื่นๆ และสุดท้าย 5.) บริหารจัดการโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท ไทยแลนด์ ถือเป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหารแห่งแรกนอกประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ จากกระทรวงศึกษาธิการ

อย่างไรก็ตาม โครงการเมืองทองธานี คาดว่าจะยังเติบโตต่อเนื่องตอบรับกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าสู่เมืองทองธานี 2 สถานี ได้แก่ สถานี อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ สถานีทะเลสาบเมืองทองธานี ปัจจุบันความคืบหน้าในงานก่อสร้างภาพรวมประมาณ 28% โดยยังเป็นไปตามกำหนดการที่จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการราวต้นปี 2568 ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมที่สะดวก ตลอดจนเพิ่มมูลค่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองทองธานีได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย