โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

สมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในวัน-เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร. 02-354-8365 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ) หรืออีเมล์ [email protected]