สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ขอเชิญ ผู้สนใจ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และประชาชนโดยทั่วไป ร่วมงานเสวนา “Greener and Livable Bangkok โชว์วิสัยทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าของกรุงเทพฯ” เปิดเวทีในการสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ เพื่อให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองหลวงที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ท่าน โดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์, พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง และ คุณรสนา โตสิตระกูล พร้อมการเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็น ข้อมูล และมุมมองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมสดผ่านออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ทาง Facebook Live เพจ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และ GreenNews