คุณปราณี วณิชชากรพงศ์ ผู้บริหารอาวุโส และคุณปฏิพล วณิชชากรพงศ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายขายและต่างประเทศ บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงไฮคูลและซุปเปอร์ไฮคูล ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี มูลนิธิรามาธิบดี เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และร่วมบริจาคในนามส่วนบุคคล (คุณโฉลก-คุณปราณี วณิชชากรพงศ์ ผู้บริหารอาวุโส) สมทบทุนกองทุนประสาทสรีระวิทยา หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิรามาธิบดี เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯเป็นตัวแทนร่วมรับมอบ