นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ 2 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ รางวัล Outstanding Innovation in Digital Customer Experience – Platform/Website in Private Banking จากความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคาร รวมไปถึงการใช้โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

และ รางวัล Outstanding Innovation in Digital Customer Experience – Investment Product/Service in Private Banking จากความโดดเด่นในการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการ “Non-capital Market Solution” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายด้านการลงทุนของลูกค้าแต่ละบุคคล จากงานประกาศรางวัล Digital CX Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร The Digital Banker เมื่อเร็ว ๆ นี้