นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติร่วมงาน นธป.3 Private Dinner ณ ห้อง Studio R6 ชั้น 4 โรงแรม RENAISSANCE

ซึ่งภายในงานมีเพื่อนร่วม นธป. เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เช่น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร, พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา, นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองประธานวุฒิสภา เป็นต้น

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedPremium #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #นธป3 #งานเลี้ยง #คัมภีร์ #คณะปวงชน #สภาประชาชน #ปรองดอง #นธป #Renaissance