เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานฝ่ายฆราวาส สภาประชาชนแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตรี ม.ร.ว. วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ, พระครูวิวิชกาญจนคุณ ดร. ประธานฝ่ายสงฆ์, พระสมาน คัมภีรปัญโญ (ศรีงาม) รองประธานฝ่ายสงฆ์ฯ และนายภิเศก อาจทวีกุล เลขาธิการฯ ร่วมประชุมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง “ร.10 ทรงสร้างประชาธิปไตยแบบฉบับของไทยและทรงสร้างสันติภาพโลกถาวรอันยิ่งใหญ่” ณ ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์

การประชุมใหญ่ในครั้งนี้กล่าวถึงเรื่องรัชกาลที่ 10 ที่ท่านทรงสร้างประชาธิปไตยแบบฉบับของไทยและทรงสร้างสันติภาพโลกถาวรอันยิ่งใหญ่ โดยได้เกียรติจากประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ กล่าวเปิดการประชุมและพูดคุยเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการรวมพลังของประชาชนทั้งประเทศให้กลายเป็นสภาประชาชนแห่งชาติเพื่อที่จะได้ใช้อำนาจประชาธิปไตยในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง รวมถึงขอฝากทุกคนให้ช่วยรวมตัวกับสภาประชาชนฯ เกิดเป็นองค์กรที่ชัดเจนเพื่อเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้

ต่อด้วย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานฝ่ายฆราวาส สภาประชาชนแห่งชาติ ได้กล่าวเสริมในเรื่องของกระบวนการการเตรียมการจัดตั้งและสนับสนุนทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างสภาประชาชนแห่งชาติ รวมถึงเรื่องของการปฏิวัติประชาชนอย่างสันติโดยที่ไม่ต้องมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของสภาประชาชนแห่งชาติที่ผู้แทนทุกตำบลรวมถึงชาวนา ชาวสวน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและทุกสาขาอาชีพสามารถเข้าสู่สภาฯได้

“ในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างสภาประชาชนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิวัติอย่างสันติและเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนไม่กี่ร้อยคนที่คอยชี้ทางในการบริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรืออาชีพใดๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นและมีสิทธิ์ที่จะสร้างความเป็นระบอบของประชาธิปไตยและความสามัคคีให้แก่ประเทศชาติ” นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ กล่าวปิดท้าย

#SkyMed #SkyCrop #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #สภาประชาชน #จักรพันธ์ #สันติภาพโลก#คณะปวงชน #ประชาธิปไตย