จากความสำเร็จของ “AIS Academy” ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่สั่งสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน จนมีความแข็งแกร่ง ปีนี้ถึงเวลาขยายผลพร้อมที่จะใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS Academy สร้างความร่วมมือพันธมิตรชั้นนำในแวดวง “EdTech ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพของลูกค้าองค์กรให้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ชั้นนำของไทย เปิดตัว “LearnDi by AIS Academy” (บริษัท เลิร์นดิ จำกัด) ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและนอก รวมถึงกลุ่มธุรกิจองค์กร และบุคคลทั่วไป

เพื่อสร้างความเข้าใจ ตื่นตัว กับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา ในรูปแบบของการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi Digital Learning Platform ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งต่อไปถึงพันธมิตรและลูกค้า นำทางให้ทุกคนก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ทลายกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า “เมื่อบริบทของการศึกษาเปลี่ยนไป AIS Academy พร้อมพันธมิตร มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรไทยในการสร้างองค์ความรู้ผ่านการนำส่งความรู้รูปแบบใหม่และผสานความสามารถทาง Digital เปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างหลากหลายเสริมศักยภาพขององค์กรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาเส้นทางของ AIS Academy ได้ขยายผลสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดี ๆ ยังมีข้อจำกัด เราและพันธมิตรจึงมุ่งมั่นในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทัน ดึงศักยภาพ จุดแข็งและประสบการณ์ที่มีการขับเคลื่อนผ่าน บริษัท เลิร์นดิ จำกัด”

นับเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ “AIS” ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และผู้ให้บริการดิจิทัลอันดับ 1 ของไทย ผ่านศักยภาพของ AIS Academy และพันธมิตร ที่พร้อมส่งมอบองค์ความรู้สู่คนไทย ผ่าน “LearnDi” Digital Learning Platform ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมไทยกับแนวคิด anywhere anytime any device โดยถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ในวงการการศึกษา ทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

  • พันธมิตรด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม
  • พันธมิตรด้านเนื้อหา
  • พันธมิตรด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร

โดยมี Invent, SEAC, Humanica, Conicle, NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z ร่วมเป็นพันธมิตรส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยี เติมเต็มเนื้อหา รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ทักษะความต้องการใหม่ ๆ ที่ครบถ้วน

สำหรับ Humanica ผู้ให้บริการงานทรัพยากรบุคคลครบอย่างวงจร นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีมุมมองว่า “Humanica มีแพลตฟอร์มด้านงานHR ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่สิ่งที่เราขาดคือองค์ความรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา ซึ่งต้องการช่วยลูกค้าให้ทำงานได้ดีขึ้น นั่นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการ LearnDi ร่วมกับ AIS เราอยากช่วยพนักงานของบริษัทลูกค้าให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น เติบโตต่อไปในองค์กรได้ และรู้ว่าจะต้องอัพสกิล รีสกิลตัวเองอย่างไร จึงจะตอบโจทย์องค์กรในอนาคต”

อีกหนึ่งพันธมิตร อย่าง Conicle ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ Chief Executive Officer บริษัท โคนิเคิล จำกัด มองการร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ในยุค disruption การเรียนรู้อยู่เสมอคือหัวใจสำคัญ จากวิสัยทัศน์ของ AIS ที่ร่วมกับพันธมิตรในการสร้าง digital learning ecosystem เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น Conicle มีความตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างimpact ที่ดีในครั้งนี้

อีกหนึ่งจุดเด่นของ LearnDi คือการทำงานร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย(SelfCompetency Assessment) รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (SelfDigital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม เมื่อเรียนจบก็จะได้รับ ECertificate เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้รูปแบบใหม่