“ญี่ปุ่น” หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าอันดับต้น ๆ ของไทย และเป็นตลาดที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ดังนั้น ญึ่ปุ่นจึงเป็นตลาดที่มีลักษณะเฉพาะในการเข้าสู่ตลาดแตกต่างจากตลาดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคจากปัจจัยต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการค้าในยุคของโควิด 19 และสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อ แต่ในขณะเดียวกัน ก็นับเป็นโอกาส และความท้าทายครั้งสำคัญที่ผู้ประกอบการส่งออกไทย จะได้มองหาโอกาสและอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ เพื่อรู้เท่าทันและพิชิตตลาดญี่ปุ่น

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทย และผู้ที่สนใจดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเสวนา “NEA BizTalk Series” : ก้าวทันการค้าโลก ภายใต้ โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” Series 6 ในหัวข้อ “รู้เท่า ก้าวทัน จับมือกัน พิชิตตลาดญี่ปุ่น” ผ่านระบบ Zoom ได้ฟรี! ในวันอังคารที่ 30 เดือนสิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น.

พร้อมระดมทัพกูรู วิทยากร จากภาครัฐ และเอกชนร่วมวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล ร่วมแชร์ประสบการณ์จริง ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “สรุปสถานการณ์การค้าและเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน”, “โอกาสของสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น (โตเกียว ,โอซากา, ฮิโรชิมา) ในยุคการค้าใหม่ และการเสวนา “ประสบการณ์การเจาะตลาดญี่ปุ่นของผู้ส่งออกไทย”

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน NEA BizTalk Series 6 : “รู้เท่า ก้าวทัน จับมือกัน พิชิตตลาดญี่ปุ่น” ผ่านระบบ Zoom ได้ฟรี! ที่ https://shorturl.asia/wPc6e หรือรับชมสด! ผ่าน Facebook Live สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1169 กด 1