สำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดผลกระทบความเสียหายจากภัยต่างๆ ทำง่าย ไม่ซับซ้อน

ความเป็นมาโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ’64

https://www.youtube.com/watch?v=xNHcW0mni4k https://www.youtube.com/watch?v=5HodRV4AH24