กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตลาด OTOP PREMIUM จับมือ Big Trade เมืองไทย ร่วมส่งเสริมโอกาส แก่ผู้ประกอบการ OTOP ต่อยอดสินค้า พัฒนาสู่ระดับสากล วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP OTOP ที่ได้มาตรฐานระดับ 4 – 5 ดาว จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่ได้ผ่านกระบวนการคัดสรรและพัฒนา จากทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะตัวแทนการตลาด จากบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ King Power เครือเซ็นทรัล และ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล
กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศที่มีความพร้อมเข้า สู่กระบวนการพัฒนา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมในการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การพัฒนาแล้วจะเข้าสู่กิจกรรมทดสอบตลาด ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม, Flok Song, mini concert จากศิลปินดังในทุกวัน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching กับธุรกิจชั้นนำ อาทิ King Power เครือเซ็นทรัล และ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากล สำหรับการทดสอบตลาดออนไลน์ ได้ดำเนินการ ใน 3 ช่องทาง คือ ทางเวปไซต์ www.otoptoday.com และวิธีการฝากขายผ่าน Market place ที่ได้รับความนิยมอย่าง Shopee และ Lazada โดยได้แสดงรายละเอียดสินค้า เช่น รูปภาพ ราคา จำนวน และเรื่องราว (Story) ของสินค้าไว้อย่างละเอียด เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดการจับคู่ทางการค้าและส่งเสริมให้สินค้า OTOP ได้มีโอกาสแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะผลักดันผู้ประกอบการโอทอป ที่มีความพร้อมมาพัฒนาและส่งเสริม เพื่อสามารถนำผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป