ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน และการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ของ พันจ่าอากาศเอก อรัญพงษ์ เพ็ชรสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ ชนะ จำกัด ซึ่งเคยผ่านการรับราชการมาแล้วถึง 15 ปี ในสังกัด แม้จะดำรงยศในชั้นนายทหารอากาศชั้นประทวน แต่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และความปลอดภัยมาอย่างโชกโชน ทั้ง กองบิน 6 ดอนเมือง กทม, เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารลับ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ กองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ

และเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภาวะฉุกเฉิน ในสังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในการคุ้มครองสนามบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังเหตุการณ์ก่อการร้าย 9-11 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าว และรักษาปลอดภัยบุคคล เอกสาร และสถานที่ มาอย่างชำนาญการ และประสบการณ์ในองค์กรระหว่างประเทศ 4 ปี 11 เดือน กับการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านความมั่นคง และความปลอดภัย องค์การยูเนสโก, กรุงเทพ (UNESCO, BKK) หรือ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization(UN) เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคง และคุ้มกันพื้นที่ที่มีเอกสิทธิ์ทางการฑูต อารักขาบุคคลสำคัญของ UN ที่มาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย ให้ปลอดภัย และปราศจากภัยการก่อการร้ายในพื้นที่

อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการบริหารทีมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสถานที่มาแล้วกว่า 6 ปี ให้กับ ศูนย์เก็บข้อมูล 1 เดียวใน เอเชียแปซิฟิค และเป็นศูนย์เก็บข้อมูลระดับ Tier 4 Gold 1 ใน 3 แห่งของโลกอีกด้วย ซึ่งดำเนินการในด้านเทคโนโลยี ระบบการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัย ระบบการเข้าออกและบันทึกข้อมูล การปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ การดับเพลิงขั้นต้น จนถึงลุกลามระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการอารักขาบุคคลสำคัญอีกด้วย

ซึ่งในปัจจุบัน พันจ่าอากาศเอก อรัญพงษ์ เพ็ชรสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ชนะ จำกัด ยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการฝึกการอารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 1 – 4 จากภาคเอกชน โดย สมาคมอารักขา ที่ดำเนินการฝึกอย่างเข้มงวดโดยท่านนายกสมาคมอารักขา ท่านอาจารย์ นรธา มณีนาค และทีมคณะครูฝึกที่มากด้วยประสบการณ์

ด้วยคุณสมบัติที่มีทั้งหมดนี้ ทำให้ บริษัทรักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ชนะ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทรักษาความปลอดภัย ภักดี ชนะ จำกัด โดย คุณธนเมศฐ์ ภักดีรัชเศรษฐ์ กรรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้บริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ชนะ จำกัด จึงได้ผลักดัน และสนับสนุนนโยบายด้านธุรกิจการรักษาความปลอดภัยให้กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ชนะ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ The Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งจำเป็นต้องขยายหน่วยงานเพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้

บริษัทรักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ชนะ จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในภาคธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสถานที่ประกอบการ การป้องกัน และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น ช่วยเหลือผู้ป่วยไม่หายใจ หรือช่วยเหลือบุคคลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การดับเพลิง การป้องกันการบุกรุกสถานที่ และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็น ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาเยือนสถานที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ว่าจ้าง ให้ทีมงานของเราได้เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัย และเป็นหูเป็นตาแทนท่านได้อย่างสบายใจครับ

สำหรับท่านที่สนใจจะเข้ามาร่วมงานนั้น จะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ต้องมีความรับผิดชอบ และวินัยในตนเองสูง ภูมิใจในความเป็นผู้รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตนเองมีศักยภาพความสามารถ มีความรับผิดชอบที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตต่อผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ทดสอบ ฝึกอบรม และเริ่มงานได้ทันทีครับ

โดยติดต่อได้ที่ สำนักงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ชนะ จำกัด โทร. 089-4956378 คุณรังสิยากร ฯ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร กฎหมาย และการเงิน