บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด หรือ อุทยานเรียนรู้ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) โดยเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อันเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับชาวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านนางสาวธนัชชา ชลายนนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผู้แทนองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลเผย เพ ลา เพลิน มุ่งเดินหน้าพัฒนาโครงการและกิจกรรมภายในโครงการตามแนวคิด “เที่ยวอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ครบจบในที่เดียว” สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และให้ความสำคัญกับการบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมด้วย

อุทยานเรียนรู้เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนขนาดใหญ่และครบองค์ในพื้นที่ภาคอีสานบนพื้นที่กว่า 380 ไร่ ที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในโครงการตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ได้มีโอกาสรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักคือกลุ่มเยาวชน นักเรียน-นักศึกษา ที่เข้ามาทัศนศึกษาและทำกิจกรรมค่ายวิชาการ โดยอุทยานเรียนรู้เพ ลาเพลิน ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์ รวมถึงปราชญ์ชุมชน ในการพัฒนากิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ อาทิ ด้านพฤษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย-ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย

นางสาวธนัชชา ชลายนนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด เปิดเผยว่า “เนื่องจากอุทยานเรียนรู้เพ ลา เพลิน มีปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเมืองรอง และกว่า 17 ปีก่อนภาคอีสานก็ค่อนข้างขาดแคลนสถานที่ในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างครบองค์สำหรับกลุ่มเยาวชน รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และด้วยความตั้งใจของคุณพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการของ เพ ลา เพลิน ที่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสนี้ได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการรักษาและต่อยอดคุณค่าและภูมิปัญญาของประเทศไทย และการช่วยเหลือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงได้มุ่งมั่นให้ทุกตารางนิ้วในเพ ลา เพลิน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น ภายใต้แนวคิด “เที่ยวอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ครบจบในที่เดียว” การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ จึงเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าของทางคณะผู้บริหาร และพนักงานของเพ ลา เพลิน ทุกคน”

“ด้วยแนวคิดหลักในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้ว ปัจจุบันนี้ เพ ลา เพลินได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับสมุนไพรไทย ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งได้มีการบูรณาการแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเทรนด์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มองการท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาความคิดและต้องการที่จะสัมผัสกิจกรรมอย่างลงลึก รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกด้วย ในช่วงปลายปีนี้ อุทยานเรียนรู้ เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์พร้อมเครือข่ายผู้สนับสนุนเตรียมจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องความสร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อมในโครงการ “Rhythm of Arts & Nature ท่วงทำนองแห่งศิลป์และธรรมชาติ” ในการสร้างความสมดุลสู่ความยั่งยืนและ Sustainability Mindset ให้แก่เยาวชน” ธนัชชา กล่าวเสริม

นอกจากพื้นที่บุรีรัมย์แล้ว ในปีนี้ อุทยานการเรียนรู้เพ ลา เพลิน ได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการขยายฐานการสร้างพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ขึ้น คือ เพ ลา เพลิน เดอะเจอร์นีย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคีเครือข่าย และภาคชุมชน อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยว Bird Journey ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงกิจกรรมเส้นทางในเชิงสุขภาพ Wellness ศาสตร์ธรรมชาติสร้างสุขภาพสมดุลร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพื้นที่ รวมไปถึงกิจกรรม Camping Market ตลาดกางเต็นท์ ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ เชื่อมโยงผลผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และเสน่ห์และภูมิปัญญาในพื้นที่อุทยานมรดกโลกแก่งกระจาน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.playlaploen.com/ อุทยานเรียนรู้ เพ ลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ Facebook: @PlayLaPloen โทร. 044 699 435, 087-798-1039 และ เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร. 098-989-5119 Facebook: @PlayLaPloen.TheJourney