สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เสด็จทำบุญสำนักงาน กลุ่ม บริษัทเรนเนสซานซ์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เนื่องในโอกาสก้าวสู่เป็น “ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทางเลือกขั้นสูงประเภท Private Equity Fund” ตามที่มีความเชี่ยวชาญและบริหารจัดการกองทุนขนาดใหญ่กว่าเดิมเป็นอย่างมากลงทุนใน ASEAN ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ไม่เกิน 5 กองทุน

โดย เรนเนสซานซ์ แอสโซซิเอทส์ เป็นบริษัทผู้ถือหุ้น ในกลุ่มธุรกิจทางด้านการเงินและการจัดการกองทุน มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในธุรกิจจัดการกองทุนทางเลือกขั้นสูง ได้แก่ Hedge Fund, Private Equity Fund สำหรับสถาบัน, กองทุน, และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เป็นหลัก และเป็นกลุ่มผู้บริหารจากประเทศอังกฤษ ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด (บลจ.) (Traditional Fund Management) จากปี 2562 และประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในปี 2565 บริหารจัดการกองทุน Private Fund ภายใต้ทรัพย์สิน (AUM) ต่อกองมากกว่า 3,000 ล้านบาท มากที่สุดในประวัติของ บลจ.ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โดยลูกค้าของบริษัทเป็นสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ (มีส่วนทุนขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยกว่า 140,000 ล้านบาท), สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น