พล.ร.อ.วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน “อู่ตะเภาเดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” (Take Off To Beyond) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการได้ใบรับรองสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

โดยมี นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ, ดร.ธาริศร์ อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ร่วมงาน ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น 2 อาคารราชนาวิกสภา