กรุงเทพมหานคร : นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท เปิดเผยว่า “พรรคไทยสมาร์ท ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันนี้วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 จึงได้ฤกษ์เปิดตัวพรรคไทยสมาร์ทแก่สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ในฐานะหัวหน้าพรรค เกิดจากแรงบันดาลใจต้องการเห็นภาพประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาสร้างความสมาร์ทให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจ ชุมชน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าในทุกอาชีพ สอดคล้องกับสโลแกนพรรค “ปลดหนี้ มีรายได้ หายจน คนไทยสมาร์ท เพื่อประเทศไทย”

“พรรคไทยสมาร์ท มองเห็นสภาวะวิกฤติในประเทศไทย อาทิ ไวรัสโควิด-19, สงคราม, น้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น สินค้าอุปโภค บริโภคราคาขยับสูงตามลำดับ ปัญหาการตกงาน และขาดแคลนรายได้ เป็นต้น ทำให้พรรคไทยสมาร์ท เป็นพรรคใหม่ในประเทศไทย ต้องการใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาอาสาทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง และมุ่งหวังพัฒนาประเทศไทยด้วยความจริงใจ ส่วนแรกคือด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน ตามวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro-Economic) และส่วนที่สอง คือ ด้านเศรษฐกิจของประเทศตามวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-Economic) สอดคล้องกับการสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของทุกครัวเรือน ให้ประชาชนมีรายได้ แทนการกู้หนี้ยืมสิน แน่นอนที่สุด การกู้หนี้ยืมสินจะก่อหนี้ครั้งเดียวพร้อมมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าดอกเบี้ย + คืนเงินต้น หากหาเงินไม่ทันใช้หนี้ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ สำหรับมุมมองการแก้ปัญหา ในทางกลับกัน หากประชาชนเป็นคนสมาร์ทก็จะได้รูปแบบการสร้างรายได้ ดีกว่าแบบแรกแน่นอน เพราะประชาชนจะไม่มีภาระดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้เงินคืน ไม่ใช่ได้แค่ครั้งเดียว แต่สามารถมีรายได้ไปตลอด ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนนั้น มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องเป็นภาระของสังคม เป็นต้น”

นายเกียรติภูมิ หัวหน้าพรรค กล่าวต่อไปว่า “สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ หากทุกครัวเรือน มีความสมาร์ท ทุกคนก็จะสร้างรายได้ด้วยตนเอง กำลังซื้อโดยรวมก็จะดีขึ้น ประเทศไทยก็จะมีเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้น ไปสู่ความเป็นประเทศพัฒนา จุดเด่นพรรคไทยสมาร์ท ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาช่วยประชาชนให้มีความสมาร์ท จิ๊กซอว์ให้ประชาชนสร้างรายได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแก้ภาวะวิกฤติน้ำมันแพง โดยประชาชนสามารถเปรียบเทียบได้ว่า ไฟฟ้า 1 หน่วย หากผลิตจากน้ำมัน หรือ ถ่านหิน จะมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะสงครามเช่นนี้ ถามว่า ต้นทุนไฟฟ้าจากน้ำมัน ประชาชนต้องรับภาระค่าน้ำมัน แต่ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม เป็น ศูนย์ เพราะแสงอาทิตย์และลมนั้นได้มาฟรีๆหากเราสมาร์ท เมื่อประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีแปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้า นี่คือความสมาร์ทที่เกิดขึ้น

อีกตัวอย่างหนึ่ง หากประชาชนใช้เทคโนโลยี WiFi, AI, Big Data มาใช้ในภาคเกษตรกรรม เมื่อ Smart Farmers ดูจาก Big Data จะทราบว่า ราคาสินค้าในตลาดโลกเป็นอย่างไร ? วิธีการลดต้นทุนสินค้าควรทำอย่างไร ดินประเภทใดเหมาะกับสินค้าแบบใด ประชาชนก็สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ผลิตสินค้าและเจาะตลาดโลกได้ ตอบโจทย์ความความสมาร์ท ก่อสร้างรายได้แบบยั่งยืน พวกเราทุกคนสามารถมาร่วมพลิกโฉมประเทศไทยให้มีSmart Farmers ได้ทุกหนทุกแห่ง และประเทศไทยก็จะมีรายได้ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด ดึงรายได้เข้าประเทศแทนการกู้ยืมเงิน ลดภาระหนี้สิน พรรคจึงมั่นใจว่าการใช้ความสมาร์ทในการหาเงินเข้าประเทศแทนการเป็นหนี้ ผมจึงขออาสาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคไทยสมาร์ทมีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฏร ครบ 400 เขต”

“ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของพรรคไทยสมาร์ท เจาะประชาชนทุกคน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน และผู้อาวุโส ด้วยความตั้งใจที่จะน้อมนำเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช้ในทุกกลุ่ม เช่น คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นวัยเรียนรู้ เหมาะกับการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตของพวกเขา และพวกเขาจะสามารถใช้สมาร์ทเทคโนโลยี ในการสร้างรายได้ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยได้ ด้านกลุ่มคนทำงาน รวมถึง กลุ่มผู้ใหญกลุ่มผู้บริหารที่ประสบการณ์ในการทำงาน นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาประเทศ เมื่อประชาชนเข้าใจประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยี ในการสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศชาติ และกลุ่มผู้อาวุโสนั้น พรรคไทยสมาร์ทเล็งเห็นว่าท่านเหล่านี้มีประสบการณ์อันทรงคุณค่าต่อคนรุ่นอื่นและต่อต่อไป เนื่องจากท่านผ่านประสบการณ์มามากที่สุด และในยุคสมัยของพวกท่านยังไม่มีเทคโนโลยีนำสมัยเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นท่านเหล่านี้จะแชร์ประสบการณ์ที่ท่านผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านความยากลำบากมาจากยุคที่ไร้เทคโนโลยีมาได้อย่างไรให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเข้าใจ ว่าคนรุ่นใหม่นั้นโชคดีเพราะมีโอกาสเข้าถึงสมาร์ทเทคโนโลยี ที่จะนำพาชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ และเศรษฐกิจโดยรวม ให้พัฒนาขึ้นได้”

นายเกียรติภูมิ หัวหน้าพรรค กล่าวเพิ่มเติมว่า “พรรคไทยสมาร์ท วางแผนกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนจากความสามารถ ผลงานและรางวัลการันตีกว่า 10 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นที่ชัดเจนคือ โครงการตัวอย่างคือเราสร้างรายได้จากการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และแบ่งปันรายได้ให้สหกรณ์การเกษตร ปีละ 10 กว่าล้านบาท โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล ที่ผลิตไฟฟ้าโดยมช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และที่สำคัญคือแบ่งปันรายได้ให้ประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญจิตสาธารณะเพื่อประชาชน ดังนั้นตัวผมกับสมาชิกในพรรค จะเน้นทำความดีตลอดไป ให้ประชาชนเชื่อมั่นในผลงาน ความมุ่งมั่น นำศักยภาพของตนเองและสมาชิกในพรรค นำสมาร์เทคโนโลยีมาสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม พรรคไทยสมาร์ทเป็นพรรคน้องใหม่ พรรคได้จัดประชุมใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดตั้งสาขาภาคครบตามที่กฎหมายกำหนด พรรคมีการรับสมัครสมาชิกตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แม้จะเป็นพรรคน้องใหม่ แต่หัวใจแกร่ง เข้าใจปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหา คาดว่าฐานเสียงของพรรคจะสามารถโกยได้ 1 ใน 4 ของภาพรวมพรรคการเมืองในทุกพรรคในประเทศไทย และเดินหน้าตั้งเป้าหมาย 100 เสียง เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ชูหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนต่อไป ในระยะเวลาอีก 1 ปี เดินหน้าจัดตั้งตัวแทนสาขาให้ครบ 77 จังหวัดแน่นอน”

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวพรรคไทยสมาร์ท ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ FanPage Facebook : พรรคไทยสมาร์ท Thai Smart Party

ประวัติพรรค”พรรคไทยสมาร์ท”

พรรคไทยสมาร์ท ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยนับเป็นวันประชุมใหญ่เปิดตัวพรรคไทยสมาร์ท รวมถึงได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารพรรคชุดใหม่

ที่ประชุมได้ลงมติเลือก

สโลแกนพรรค : ปลดหนี้ มีรายได้ หายจน คนไทยสมาร์ท

ความหมายของโลโก้ : อักษรสีเขียว เปรียบเสมือนประชาชนตั้งแต่ระดับฐานราก เกษตรกรและทุกระดับ สิ่งแวดล้อมสะอาด ลม ธรรมชาติ ตัวหนังสือชื่อพรรค ดิจิตอล Ai สัญญาลักษณ์ wifi ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี กังหันลมขับเคลื่อน

นโนบายพรรคไทยสมาร์ท : มุ่งเน้นตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ก่อความขัดแย้ง  เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนสมาร์ทเชื่อมโยงกับโลกยุคเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกสอดแทรกในทุกอาชีพ เดินหน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ ชุมชน และ สร้างประเทศไทย

รายชื่อระดับบริหารพรรคสมาร์ทไทย ได้แก่

นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ เป็นหัวหน้าพรรค

นายเอกศักดิ์ เมืองแก้ว รองหัวหน้าพรรค

นายกาญจน์กฤดิ คันธชัย เป็นเลขาธิการพรรค

นายประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

บัญญัติ 10 ประการ พรรคไทยสมาร์ท ดังนี้ 

1.พรรคไทยสมาร์ท จะเป็นพรรคการเมืองที่ฉีกแนวจากพรรคการเมืองในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด

2.พรรคไทยสมาร์ทจะเป็นอัศวินม้าขาวมาช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศไทยที่ประสบอยู่ในขณะนี้

3.พรรคไทยสมาร์ทจะนำสมาร์ทเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกที่พิสูจน์ว่าใช้ได้ผลมาแล้วมาใช้ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสมาร์ทให้กับประชาชนคนไทย

4.พรรคไทยสมาร์ทนำความสมาร์ทมาให้คนไทยทุกคน เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสมาร์ท สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี

5.พรรคไทยสมาร์ทจะช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการปลดหนี้ มีรายได้ หายจน และเป็นคนไทยสมาร์ท

6.พรรคไทยสมาร์ทจะหาเงินเข้าประเทศ โดยไม่ใช้วิธีกู้เงิน แต่จะใช้วิธีสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะไม่สร้างภาระหนี้แก่คนรุ่นหลัง

7.พรรคไทยสมาร์ทจะช่วยผลักดันยกระดับให้ประเทศไทยอยู่ในโลกกลุ่มที่1 คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

8.พรรคไทยสมาร์ทจะไม่ทะเลาะกับใคร แต่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนคนไทย ทุกคน ทุกกลุ่ม

9.พรรคไทยสมาร์ทจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

10.พรรคไทยสมาร์ทจะยึดมั่นในธรรมมาภิบาล จริยธรรม และ ยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบการทำงาน