สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ขอเชิญผู้ประกอบการชาวพระนครศรีอยุธยาทุกคน ไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจของตนเองด้วยดิจิทัล ร่วมศึกษาเรียนรู้แนวทางในการทำธุรกิจด้วยดิจิทัลให้ปัง! ในโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)” ครั้งแรกของโครงการฯ ในการเดินสายออกจัดกิจกรรมในต่างจังหวัดต่อเนื่องถึง 2 วัน

กิจกรรมวันแรก พบกับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์บริการลูกค้า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนวันที่สอง พบกับกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล “โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมเวทีเสวนา และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ให้บริการดิจิทัล ฯลฯ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ตลาดหน้าองค์การ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

มาลดต้นทุน – เพิ่มรายได้ด้วยดิจิทัลให้ธุรกิจของตัวเองกันได้ทั้ง 2 วัน สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/41rZejl หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected] และ LINE OA: @transformmarket