พิธีมอบรางวัล Humanitarian Excellance award ประจำปี ค.ศ. 2022 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ณ หอประชุมกานต์รัตน์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

UNPKFC เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสันติภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการทำการกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทุกๆ ด้านทั่วโลก ให้เกิดความสำนึกด้านมนุษยธรรม ตลอดจนการจุดประกายตัวแทนระหว่างประเทศให้สามารถทำงานร่วมกัน ด้วยภูมิปัญญาจากหลายๆ ส่วนทั่วโลก

รางวัล UNPKFC Humanitarians Excellance Awards2022 เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการประกาศเกียรติคุณด้านมนุษยธรรม การทำการกุศล ทำความดีเพื่อสังคม และมนุษยชาติ ของบุคคลต่างๆ ทุกวงการ ในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานขององค์กร UNPKFC ในประเทศไทย

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานจัดงาน ได้กล่าวว่า การจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อขอบคุณบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุน UNPKFC ด้านกิจกรรมสาธารณะกุศลตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงสถาณการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรม UNPKFC Humanitarian Excellance award เพื่อขอบคุณบุคคลสาขาอาชีพต่างๆ พร้อมทั้งต้องการสร้างกำลังใจให้กับบุคคลที่มีจิตสาธารณะและทำเพื่อส่วนร่วม มีขวัญและกำลังใจที่ดีทำเพื่อผู้อื่นอย่างต่อเนื่องต่อไป

โดยทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล, Dr.Aphinita Chaichaina UNPKFC Global President, Lt, Col. Arief Rahman Hakim, Head of Command and Control Center of the Indonesian Marine Corps and CDR Ario Sasongko, Chief of the DataAnalyst, Command and Control Center of the Indonesia Navy, Lt.Gen.Lantastia Nur Alangan, International Society for Millitary Law and Law of war-Federal Royal Military International, H.E.Dr.Herlina JR Saragih,M.si Duputy Dean of National Security Faculty RIDU Uniersity of Defense, Aeksiri Paksee Prsident of the BangkokVeterans Association and Mr.Thanakorn Janthee President of the Veterans Nework Nonthaburi Province.

โดยภายในงานมีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน, สหประชาชาติ รวมถึง บุคคลสำคัญมีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ ระดับนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

UNPKFC Humanitarian Excellence award 2022

The Humanitarian Excellence award 2022 was held on 20 December, 2022 at Kantarat Convention Hall (Royal Thai Air Force Convention Hall) Bangkok, Thailand.

UNPKFC is an organization established to Promote peace activities for Sustainable Development and Charity for helping fellow human beings with every efforts around the world that focusses on raising humanitarian awareness as well as international representatives to work together with wisdom from many parts of the world, the objectives of collaborating with the Government of Thailand, UN Agencies and other International Organizations for supporting the Peacekeeping missions and mandates of the United Nations that collaborate and implements programs and activities that support the United Nations Sustainable Development Goals, with the primary focus on Peace, Justice, Equality and Peaceful coexistence globally.

UNPKFC Humanitarians excellence Awards 2022 was an award established for the proclamation of charity for society and humanitarian honors. Such as Humanitarians excellence Awards 2022 were given to

o Lt.Col. Arief Rahman Hakim for his collaboration with the United Nation Mission in helping people in Nepal and Democratic Republic Congo.

o GP.CAPT. Teerawat Duangchan for his Humanitarian Assistant while participating as a Military observer in the United Nation Mission in Sudan.

o Lieutenant (P) Ario Sasongko, for his efforts to perform humanitarian missions by teaching voluntarily at Orphanages and Islamic boarding school in West Java without distinguishing religion, ethnicity, and race.

• Dr. Apinita Chaichana, UNPKFC Global President said that this year was the first year that UNPKFC organized an event in Thailand, the event was organized to appreciate the people involved for their support in Public charitable activities throughout the past year especially during the COVID-19 pandemics. Therefore, UNPKFC Humanitarian Excellence Award was managed to express this appreciation and encourage people with public mind to continue their humanitarian services with a strong motive and will power.

In this regard, it was honored by • Mr. Phitsanupong Sittichokkaewmool, Secretariat of the Prime Minister office. • Dr.Aphinita Chaichaina, UNPKFC Global President, • Marine Lt.Col. Arief Rahman Hakim, Head of Command-and-Control Center of the Indonesian Marine. • Lieutenant (P) Ario Sasongko, Chief of the Data Analyst, Command and Control Center of the Indonesia Navy • Lt.Gen. Lantastia Nur Alangan, International Society for Military Law and Law of war-Federal Royal Military International • H.E.Dr. Herlina JR Saragih, M.si Deputy Dean of National Security Faculty RIDU University of Defense • GP.CAPT. Teerawat Duangchan, Former Assistant Director of Plan and project division of Peacekeping Operation Center, Royal Thai Armed Forces HQ. • Mr.Aeksiri Paksee, President of the Bangkok Veterans Association • Mr.Thanakorn Janthee, President of the Veterans Network Nonthaburi Province.

The event was well and warmly participated by many people from government agencies, private sectors, United Nations, including famous people in various international professions fields.