หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญสงครามและความขัดแย้ง ทำให้การพลัดถิ่นทั่วโลกเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมากกว่าครึ่งคือผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง เป็นหัวหน้าครอบครัว กำลังตั้งครรภ์ พิการ หรือเป็นผู้สูงอายุที่กำลังเปราะบาง กว่าทศวรรษที่วิกฤตในประเทศซีเรียบังคับให้ผู้คนต้องพลัดถิ่นมากที่สุดในโลก สูงถึง 12 ล้านคน และ 1 ใน 3 ของหัวหน้าครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในประเทศจอร์แดน คือ ผู้หญิงที่ขาดโอกาสในการทํางาน การศึกษา และทักษะการประกอบอาชีพ ทําให้พวกเธอตกอยู่ในภาวะยากจนขั้นสุด ไร้บ้าน และขาดแคลนอาหารเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวโดยลําพัง

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้จัดตั้ง “กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เพื่อผู้ลี้ภัย” ร่วมกับ คุณวาว-แวววรรณ กันต์นันท์ธร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรสโกลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปันจากผู้หญิงถึงผู้หญิง ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพผู้หญิงยุคใหม่ในประเทศไทยผ่านการให้และการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการทำงานด้านมนุษยธรรมระดับโลก โดยเงินค่าสมาชิกรายปีของกองทุนฯ จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินช่วยเหลือที่ UNHCR นำไปมอบให้แม่เลี้ยงเดี่ยวชาวซีเรียที่กำลังลี้ภัยและดูแลครอบครัวเพียงลำพังในประเทศจอร์แดน 

“โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินของ UNHCR ช่วยให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยแต่ละครอบครัวที่มีความต้องการที่ต่างกันสามารถใช้จ่ายดูแลครอบครัวในเรื่องที่จำเป็นที่สุดในแต่ละเดือนของตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน และช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย” นาวีน อัลเบิร์ต รองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวถึงการทำงานคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัยของ UNHCR “ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าอาหารที่ขาดแคลน หรือการศึกษาของลูกๆ ผู้ลี้ภัยสามารถตัดสินใจได้เองอย่างมีศักดิ์ศรี” 

กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เพื่อผู้ลี้ภัย ได้รับการจัดตั้งเป็นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ก่อตั้งคือผู้ที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ และมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืน ในประเทศไทย ประธานและผู้ก่อตั้งกองทุนฯ คือคุณคุณวาว-แวววรรณ กันต์นันท์ธร ที่ตั้งใจผลักดันกองทุนฯ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและผู้หญิงที่กำลังลี้ภัยทั่วโลก

“ในวันที่เรามีความพร้อม สิ่งที่วาวตั้งใจคือการคืนกลับสู่สังคม และถ้าเรารวมกลุ่มผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน พลังที่เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตผู้หญิงลี้ภัยได้จะยั่งยืนและมั่นคง วาวตั้งใจสร้างเครือข่ายแห่งการให้ที่ดีกับตัวเราและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมุนษย์ค่ะ” คุณวาว-แวววรรณ กันต์นันท์ธร ประธานกองทุนฯ และนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ กล่าวถึงความตั้งใจในการจัดตั้งกองทุนฯ ขึ้นในประเทศไทยร่วมกับ UNHCR 

 “กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อผู้ลี้ภัย” ยังได้รับความสนับสนุนจากนักธุรกิจหญิงและผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายอุตสาหกรรมในวงการธุรกิจของประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกองทุนฯ เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตและครอบครัวผู้ลี้ภัย

“นอกจากความสำเร็จที่แคทได้รับจากการทำธุรกิจของตัวเองแล้ว การเป็นผู้ให้มีความสำคัญมากที่คอยเตือนใจให้เรานึกถึงคนรอบตัวอยู่เสมอ กองทุนฯ นี้เติมเต็มการให้ของแคทแบบไม่มีพรมแดน และการได้รวมตัวกับกลุ่มนักธุรกิจหญิงแถวหน้าของประเทศเพื่อช่วยผู้หญิงอีกกลุ่มนึงบนโลกที่กำลังลี้ภัยกับ UNHCR ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แคทได้มีส่วนร่วมในเครือข่ายแห่งการแบ่งปันนี้ค่ะ” คุณแคท-ซอนญ่า สิงหะ นักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่และผู้มีชื่อเสียง เล่าถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกองทุนฯ

สมาชิกของกองทุนฯ จะมีโอกาสติดต่อกับผู้ลี้ภัยหญิงเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชัน คอนเน็คติ้ง เวิร์ดส์ (Connecting Worlds) ที่ UNHCR พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงโลกของผู้บริจาคและผู้รับในคนละซีกโลกเข้าด้วยกัน ถือเป็นแอปพลิเคชันแรกของโลกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนฯ และผู้ลี้ภัยหญิงชาวซีเรียในประเทศจอร์แดนสามารถแลกเปลี่ยนข้อความและรูปภาพถึงกันโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกัน

“นอกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีประโยชน์ในโลกธุรกิจแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อการเชื่อมโยงคนที่อยู่กันคนละมุมโลกเข้าด้วยกันได้” คุณมิหมี-อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด กล่าวถึงประสบการณ์ตรงในการใช้แอปพลิเคชันนี้ “เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีคุณค่าทางจิตใจผ่านการเชื่อมโยงคนในแต่ละมุมโลกเข้าด้วยกัน การส่งข้อความง่าย ๆ ให้กับผู้ลี้ภัย มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเขา ถือเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าเป็นใครก็สามารถปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมได้ค่ะ”

ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฯ เพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการสมัครสมาชิกรายปี 72,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวชาวซีเรียที่ลี้ภัยในประเทศจอร์แดนและครอบครัวให้พวกเธอได้ใช้จ่ายตามความขาดแคลนของตนเอง อาทิ การศึกษาของลูก ค่าเช่าบ้าน และการรักษาพยาบาล เป็นต้น ในฐานะสมาชิกกองทุนฯ คุณจะได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองและธุรกิจ และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านมนุษยธรรมในระดับโลกร่วมกับนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศอีกมากมาย สมัครสมาชิกได้ที่ www.unhcr.org/th/leading-women-fund 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. คุณอภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Managing Director บริษัท 7Q Society (Education Center)
  2. คุณซอนญ่า สิงหะ นักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่และผู้มีชื่อเสียง
  3. คุณแวววรรณ กันต์นันท์ธร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรสโกลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด และประธานกองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อผู้ลี้ภัย
  4. คุณนาวีน อัลเบิร์ต รองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
  5. คุณวาสนา อินทะแสง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด
  6. คุณสรานี สงวนเรือง CEO & Founder Flourish Digital
  7. คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด

#UNHCRThailand #LeadingWomenFund #ConnectingWorlds #WithRefugees