การแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 4,600,000 บาท โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ ประเภท บาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็นระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสายงานกิจการสาขา และระดับประเทศ (ชิงชนะเลิศ) โดยใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก

ผลการแข่งขัน ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับจังหวัด ของจังหวัดนนทบุรี แข่งขันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ผลการแข่งขัน โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เอาชนะ เทคโนโลยีพิมลบริหารธุรกิจ 6-0, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี แพ้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1-2 และ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 4-2

ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอล ระดับจังหวัด ของจังหวัดกาญจนบุรี แข่งขันที่สนามสวนสมเด็จพระสังฆราช ผลการแข่งขัน โรงเรียนวัดลูกแกประชาชนูทิศ จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ชนะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 2-0, โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ชนะ โรงเรียนวิสุทธิรังสี 4-2, โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ชนะ โรงเรียนวัดลูกแกประชาชนูทิศ 2-0, โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ขนะ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 2-0, โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม แพ้ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 0-11

ด้านผลการแข่งขันบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับจังหวัด ของจังหวัดนนทบุรี แข่งขันที่สนามบาสเกตบอล SBJ (สบายใจ) โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนศรีบุญยานนท์ 90-19 คะแนน ส่วนผลการแข่งขัน ของจังหวัดกาญจนบุรี แข่งขันกันที่สนามโรงยิมท่าน้ำ จ.กาญจนบุรี : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนวิสุทธรังสี ชนะ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 77-10, โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จับฉลากชนะบายรอบแรก, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชนะ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 61-22, โรงเรียนวิสุทธิรังสี แพ้ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 51-55, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี แพ้ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 26-63