นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ “น่านเทรลรันนิ่ง 2021” ภายใต้แนวคิด ตะลุยสะปัน ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา ที่ น้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมด้วย นางสาวดารารัตน์ ภักดี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน และ นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน

สำหรับการแข่งขันรายการนี้ จังหวัดน่าน ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน จัดขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะดึงนักกีฬาและนักท่องเที่ยว เจ้ามาในจัวหวัดน่าน เพื่อกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย และทางภาครัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมหลายๆ อย่าง นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันด้วยการใช้มาตรการรองรับแบบนิวนอร์มอล ตามหลักของ ศบค.ที่ได้กำหนดแนวทางการตัดการแข่งขันกีฬาไว้ พร้อมระเบิดความมันส์ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม นี้ ที่ หมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยเปิดสมัครฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า “การแข่งขันวิ่งเทรลรายการ น่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปัน ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา ในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬารายการแรกๆ ที่ได้จัดขึ้นภายหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดน่าน ในตอนนี้มีศักยภาพ ความพร้อมเป็นอย่างสูงสุด ที่จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับใช้จัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งแนวผจญภัยในระดับประเทศ ซึ่งบุคลากรของจังหวัดฯ มีประสบการณ์การจัดการแข่งขันมาแล้วหลายรายการ มีเส้นทางที่สามารถจัดกิจกรรมกีฬากลางแจ้งแนวผจญภัย ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หลายชนิดกีฬา การให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน การคมนาคม สถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมที่เรียบง่ายงดงามของชาวล้านนา และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิ่งในภูมิประเทศ หรือเทรลรันนิ่งได้เป็นอย่างดี”

“ถือเป็นโอกาสอันดีของชาว อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่จะได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬา และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติทิวเขาสลับซับซ้อนที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบงามเรียบง่ายของชาวบ้านสะปัน ในอำเภอบ่อเกลือ สมกับแนวคิดของกิจกรรมการแข่งขันที่ว่า ตะลุยสะปัน ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา”

“ขอเชิญชวนนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างมั่นใจ พร้อมขอเชิญชวนใช้เวลาท่องเที่ยวพักผ่อนต่อเนื่องในจังหวัดน่าน ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการแข่งขัน ได้มาชมทิวทัศน์ความงดงามของเส้นทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยทะเลภูเขา สักการะพระธาตุแช่แห้งศูนย์รวมความศรัทธาของชาวล้านนา ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลก และอุโบสถวัดภูมินทร์ ชิมอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือท่าวังผา และเครื่องเงินผลิตภัณฑ์ OTOP (โอท็อป) ของจังหวัดน่าน ซึ่งมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬา และนักท่องเที่ยวทุกท่าน ขณะที่ใช้เวลาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดน่าน ได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้คาดว่ากิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ น่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปัน ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา ในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดน่าน ต่อไป”

ขณะที่ นางสาวดารารัตน์ ภักดี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า “ปัจจุบันกีฬาวิ่งในภูมิประเทศ หรือเทรลรันนิ่ง เป็นกีฬากลางแจ้งแนวผจญภัย ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง เนื่องจากได้ใช้ศักยภาพของร่างกายในการแข่งขันแล้ว ยังได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติรอบตัวที่สวยงามเสมือนเป็นการพักผ่อนท่องเที่ยวไปในตัว และยังไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดี มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ “น่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปัน ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ภายใต้มาตรการปฏิบัติ ข้อกำหนด กติกา และขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแบบวิถีใหม่หรือนิวนอร์มอล ที่ยึดหลักขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดน่าน อย่างเคร่งครัด”

“โดยแบ่งประเภทการแข่งขันตามความยากง่ายของระยะทาง 3 ระยะ และตามกลุ่มอายุทั้งประเภทชาย และหญิง ออกเป็น ระยะทาง 60.8 Km. สำหรับนักกีฬาที่ลงแข่งขันวิ่งเทรลเป็นประจำ ระยะทาง 34 Km. สำหรับนักกีฬาที่เคยลงแข่งขันวิ่งเทรลมาแล้ว และระยะทางจริง 10.4 Km. สำหรับนักกีฬาเทรลมือใหม่ ตลอดเส้นทางจะมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยพยาบาล และกู้ชีพฉุกเฉิน ตามแผนการรักษาความปลอดภัยนักกีฬาในเส้นทางการแข่งขันอย่างสูงสุดตามมาตรฐาน ISO มีน้ำดื่ม และอาหารไว้บริการนักกีฬาอย่างเพียงพอเนื่องจากการวิ่งเทรลเป็นการแข่งขันวิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาแข่งขันนาน และทั้งหมดทุกระยะใช้การติดตามตัว และระบบจับเวลานักกีฬาแบบ Chip Timing ซึ่งนักกีฬาที่เข้าเส้นชัย จะได้รับ เสื้อFinisher และเหรียญที่ระลึกเมื่อจบการแข่งขัน”

“ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงจัดแข่งขันโดย ไม่เก็บค่าสมัครแต่อย่างใด และรับสมัครนักกีฬาเพียง 500 คนเท่านั้น ซึ่งทันทีที่เปิดการรับสมัครก็มีนักกีฬาจากทั่วประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าแข่งขันเต็มจำนวน 500 คนในเวลาไม่ถึง 8 นาที ทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจว่ากิจกรรมการแข่งขันนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของจังหวัด และยังสามารถที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยกิจกรรมกีฬา และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องของจังหวัดน่าน ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ด้าน นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน กล่าวว่า “สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้เล็งเห็นว่ากีฬาการวิ่งเทรลรันนิ่งในปัจจุบันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากนอกจากนี้ยังเป็นกีฬาที่นักกีฬาต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่ง จึงเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถของนักกีฬา และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ ที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ น่านเทรลรันนิ่ง 2021 ตะลุยสะปัน ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา ในครั้งนี้ จึงทำให้เกิดความตื่นตัว สร้างกระแสความนิยมในกีฬาชนิดนี้ของชาวจังหวัดน่าน และจากต่างพื้นที่ ได้อย่างต่อเนื่อง สังเกตุจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขันกันอย่างมากมายจนเต็มจำนวนในเวลาอันรวดเร็ว เพราะนอกจากจะเป็นกีฬาที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีแล้ว ที่สำคัญเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่เป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนไปด้วยในตัว และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ Green Sport Tourism อย่างแท้จริง”

“ทางสมาคมฯ ในฐานะเจ้าบ้านขอเป็นตัวแทนชาวจังหวัดน่านขอเชิญชวนนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างมั่นใจกับมาตรการต่างๆ ที่ทางจังหวัดน่านได้จัดเตรียมความพร้อมไว้รองรับทุกท่าน มาร่วมสัมผัสกับความท้าทายของเส้นทางการแข่งขันและความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมของชาวบ้านสะปัน ในอำเภอบ่อเกลือ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดที่รอให้ทุกท่านได้มาเยือน พบกันในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม นี้ สามารถติดตามรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : Nan Sapan Trail 2021”