จบไปแล้วสำหรับกิจกรรม รายการเดิน-วิ่งการกุศล “SF Run to 100th Anniversary” วิ่งไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อเตรียมฉลองครบรอบ 100 ปี ของโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ในปี 2025 โดยสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศิษย์เก่าเกียรติยศและองค์ราชินูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ฯ และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ส่วนหนึ่งมอบให้กองทุนครูเกษียณ และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธินารีนาถ

ซึ่งมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครอบครัว และผู้รักสุขภาพร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและมีจิตสาธารณะ อาทิ เจนนี่ นฤมล คำพันธ์, แป้ง สหัสยา จันทร์ใส, ถุงแป้ง ภัทรวดี, มุก พิชานา อยู่สุข, ตั๋ว เสฎฐวุฒิ, นะโม เบนเนดิค, เต้ ดาวิชญ์, ภีม ณัฐภัทร และ นีน่า นิชนารถ พรหมมาตร มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ที่มีบรรยากาศที่อบอุ่น เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ จะมีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2568 โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2567-2568 จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระนี้มากมาย ซึ่งสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ อันเป็นองค์กรหลักในการทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างศิษย์ และโรงเรียน ตลอดจนมีนโยบายในการทำกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “SF Run to 100th Anniversary” เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ชาวเซนต์ฟรังฯ และร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม รวมถึงเป็นการ kick off การจัดกิจกรรมในวาระก้าวสู่ปีที่100 ปีของโรงเรียน

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในการทำสาธารณกุศล เนื่องด้วยรายได้จากการจัดงาน จะนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม รวมถึงมอบให้กองทุนครูเกษียณ เพื่อนำไปดูแลคุณครูเกษียณทุกท่านของโรงเรียน เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครูผู้มอบความรู้ให้กับนักเรียนเซนต์ฟรังฯ และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามบ้านพักฉุกเฉิน (ดอนเมือง) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อ HIV/AIDS ด้วยการให้ที่พักพิง ฝึกอาชีพ รวมถึงการให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เธอเหล่านั้นสามารถกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งการแบ่งปันให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ศิษย์เซนต์ฟรังฯ ทุกคนได้รับการปลูกฝังมา”

ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของคนกรุงเทพฯ นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันร่มรื่น สูดอากาศบริสุทธิ์แล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกคนยังได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมกับแคมเปญ “SF SAVE WORLD ทิ้งขยะให้ถูกถัง ดีต่อเราและโลก” ด้วยการเชิญนักวิ่งและผู้ร่วมงานแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง โดยทุกจุดที่ตั้งถังขยะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยเก็บลำเลียงและถุงเมื่อขยะเต็ม ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มอบถุงขยะ Big Bag มาให้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถุงขยะ Big Bag เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ You เทิร์น ที่ GC จัดทำขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและลงมือแก้ไขปัญหาขยะ เริ่มตั้งแต่ แยกและทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี จากนั้น GC จะเข้ามารวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติก และจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อนำกลับมาสร้างประโยชน์ ใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงภาชนะบรรจุอาหารที่นำเสิร์ฟให้กับนักวิ่งทุกท่าน ยังเป็นภาชนะรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ยังได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาทรงไทยประยุกต์ที่ตั้งอยู่ภายในสวนรถไฟ ซึ่งศาลานี้ เคยมีบริษัทได้ซื้อและมอบให้สวนรถไฟเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ ปัจจุบันมีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณชนินทร์ -คุณจันทร์ทิพย์ ไตรสุริยธรรมา จาก บริษัท ศาลาท่าน้ำ จำกัด ได้ดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมรวมมูลค่า 83,000 บาท ในการนี้สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ได้ทำการส่งมอบให้กับสวนรถไฟ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเที่ยง กลางมณี ผู้อำนวยการสวนวชิรเบญจทัศ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการสวนรถไฟต่อไป

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนเริ่มงาน และ ระหว่างรอผู้ที่วิ่งแข่งขัน สมาคมศิษย์ฯ เพิ่มกิจกรรม ออกกำลังกายเข้าจังหวะบนเวที เต้นซุมบ้า โดยชมรมซุมบ้าแห่งประเทศไทย สร้างความสนุกสนานให้แก่ทุกคนในงาน เป็นการออกกำลังที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแห่งความสุข

นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงผู้สนับสนุน จนกล่าวได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายของสมาคมฯ ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีความอิ่มเอมใจร่วมกันที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม”