ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนาพิเศษออนไลน์จับตา “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลก ปี 2565” (Citigold Annual Outlook 2022) โดยนักวิเคราะห์ซิตี้ และ บลจ. ชั้นนำ

โดยผู้เข้าฟังจะได้รับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การลงทุน อาทิ ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในหลายภูมิภาคทั่วโลก แนวโน้มและปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในตลาด กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละประเภท รวมถึงสินทรัพย์ที่น่าสนใจในปี 2565 ฯลฯ ทั้งนี้งานกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่าน http://citi.asia/THscg1

ผู้สนใจกรุณายืนยันการเข้าร่วมได้ที่ SMS 4712228 พิมพ์ “EV” ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1588