วิสาหกิจชุมชนบ้านปรางค์นคร ชนะเลิศโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพูปีที่ 4

หลังจากเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์...

Read More