สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก และภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจท่องเที่ยว จัดงานเสวนา Eastern MICE & Travel Mart 2022 (EMTM) เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพการตลาดรองรับนักเดินทางท่องเที่ยวไมซ์ 4 จังหวัดชายฝั่งตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ผ่านแผนกระตุ้นการเดินทางในรูปแบบ Route เชื่อมโยง 4 จังหวัดภาคตะวันออกบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลด้านใต้ (CVTEC) หลังเปิดประเทศ รวมถึงอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวและไมซ์ของแต่ละจังหวัด อัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวและไมซ์ของกัมพูชา เวียดนาม

คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ตามตะเข็บชายแดนมีความน่าสนใจสูง การที่ทางทีเส็บร่วมผลักดัน CVTEC และไมซ์มาตลอด วันนี้เห็นพลังทุกภาคส่วนทั้งสามประเทศที่มาร่วม ถ้า 1 Market 3 Destinations เกิดเราจะได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะวันนี้เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยมาก และทุกจังหวัดจะได้ประโยชน์ การเชื่อมโยงนี้จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัว เราเชื่อว่าธุรกิจท่องเที่ยวสามารถนำเงินเข้าประเทศได้เร็วที่สุด เรายินดีสนับสนุนเส้นทางนี้ให้เกิดขึ้นและต่อยอดในอนาคต ความสำเร็จวันนี้มีสองทาง หนึ่งไมซ์ภาคตะวันออกเกิดขึ้นแน่นอน สองเส้นทางสามประเทศเกิดขึ้นด้วยก็จะมีพลังมากๆ และเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต”

คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนการตลาดสำนักฯ ภาคกลางและตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า “EMTM เป็นโครงการที่ทางทีเส็บให้การสนับสนุนร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้มีการทำโครงการ CVTEC กัมพูชา เวียดนาม ไทย ตอนนั้นเรามีการศึกษาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ในการเชื่อมโยงเป็นแพ็คเกจที่เป็นรูทสามประเทศเชื่อมโยงกัน ทำให้เกิดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ นอกจากการส่งออกแล้วสิ่งที่ทำรายได้ค่อนข้างสูงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวและนักเดินทางในอุตสาหกรรมไมซ์ ครั้งนี้มีเรื่องของการ Matching Business สามประเทศร่วมกันที่จะทำให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนได้ และจะมีการพัฒนาเรื่องแพ็คเกจของเส้นทางต่อไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการศึกษาและเข้าใจความต้องการของตลาดต่างชาติเพื่อนบ้านเราว่าเขาต้องการอะไร เราจะทำสิ่งนั้นเพื่อรองรับเขา เพื่อเป็นเป้าประสงค์ของการตลาดในการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตอันใกล้นี้”

สำหรับแผนกระตุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจัดประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล บนเส้นทางเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี – ระยอง-จันทบุรี- ตราด รวมถึงเส้นทาง CVTEC 3 ประเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ด้วยการส่งเสริมการเกิดการจัดทำแพ็คเกจไมซ์ เส้นทาง 4 จังหวัด ส่งเสริมแพ็คเกจไมซ์ 1 Market 3 Destinations บนเส้นทาง CVTEC โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเดินทางไมซ์ในประเทศและจากต่างประเทศ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือเกิดการเดินทางเส้นทางเชื่อมโยงต่อเนื่อง ไม่จัดงานอยู่เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง และเกิดการกระจายการใช้จ่ายทั่วภูมิภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น

สำหรับแผนในอนาคตทีเส็บจะผลักดันและส่งเสริมให้แต่ละเมืองจัดกิจกรรมและเทศกาลในลักษณะเชื่อมต่อกันทั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ภายในงาน Eastern MICE & Travel Mart 2022 (EMTM) มีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ “มุมมองและโอกาสการทำ Package เส้นทางท่องเที่ยวและไมซ์ เชื่อมโยงชายฝั่งทะเลตะวันออก 4 จังหวัด รองรับนักเดินทางต่างชาติ” โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4 จังหวัด, เสวนาหัวข้อ “มุมมองและโอกาสการทำตลาด เส้นทางท่องเที่ยวและไมซ์ 1 Market 3 Destination เชื่อมโยงชายฝั่งทะเล 3 ประเทศ CVTEC” โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สัมมนาหัวข้อ “การเสริมศักยภาพการตลาดรองรับนักเดินทางท่องเที่ยวและไมซ์ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก” รวมถึงอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวและไมซ์ของ จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวและไมซ์ ของประเทศกัมพูชา เวียดนาม

สามารถติดตามข่าวสารจาก CVTEC ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook Fanpage: TCEB MICE Central