“สมาคมเพื่อนชุมชน” ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เดินสายให้บริการสุขภาพชุมชน รอบนิคมฯมาบตาพุดคอลเพล็กซ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด วางตารางพื้นที่เช็คอัพ ดูแล สุขภาพ ชาว จ.ระยอง แก้ปัญหาด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง (กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนมีเป้าหมายในการยกระดับด้านสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยทุกปีจะดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆ รอบพื้นที่นิคมฯมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนในการเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงหลังการแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อติดตามการดูแลสุขภาพ ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว และการตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกัน และนำไปสู่การรักษาในระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับสถานพยาบาลในดูแลรักษาผู้ป่วยได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ได้กำหนดแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในปี 2565 ไปยังชุมชนต่างๆ จำนวน 13 ครั้ง โดยการออก“หน่วยแพทย์เพื่อนชุมชน” มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ตรวจฟันและถอนฟัน คัดกรองความดันเบาหวาน คัดกรองสายตา ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูก การนวดรักษา ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว และยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ อีก อาทิ บริการนวดผ่อนคลาย บริการตัดผม และกิจกรรมระบายสี รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer vaccine) เด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี (ฝาส้ม) และบุคคลทั่วไป ที่เข้าเกณฑ์และผ่านระบบคัดกรองโดยโรงพยาบาล สามารถ Walk in ได้ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 11.00 น.

สำหรับประชาชนในพื้นที่ระยองที่สนใจ เข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน สามารถเข้ารับบริการตาม ในจุดต่างๆ ได้ ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 บริเวณ วัดมาบชลูด, วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม บริเวณเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา, วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 บริเวณโรงเรียนวัดบ้านฉาง, วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 บริเวณวัดทับมา, วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 บริเวณวัดประชุมมิตรบำรุง, วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 บริเวณวัดกรอกยายชา, วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 บริเวณมัสยิดนูรุ้ล ฮิดายะห์, วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 บริเวณวัดพลา, วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 บริเวณวัดซอบคีรี, วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 บริเวณที่ทำการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนตามสถานที่ดังกล่าว หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/puenchumchon โทร. 038-685-666