งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 10 MONEY EXPO 2023 UDONTHANI จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 มียอดธุรกรรมออฟไลน์และออนไลน์ 3 วัน รวมกว่า 6,200 ล้านบาท สินเชื่อบ้านครองแชมป์อันดับ 1 กว่า 3,760 ล้านบาท ตามด้วยสินเชื่อเอสเอ็มอี กว่า 850 ล้านบาท เงินฝาก/สลากออมทรัพย์ อันดับ 3 รวมกว่า 840 ล้านบาท

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 10 MONEY EXPO 2023 UDONTHANI ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living” ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 ณ อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การจัดงาน 3 วัน มีประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.moneyexpoonline.com กว่า 9,700 ราย รวมมูลค่าธุรกรรมกว่า 6,200 ล้านบาท

นางสาวภาคนีกล่าวว่า สำหรับยอดธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นดับ 1 คือ สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านวงเงินกู้รวมกว่า 3,760 ล้านบาท จากแคมเปญโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เช่น สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส.อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 6 เดือนแรก 0.70% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70%, สินเชื่อบ้านกรุงไทยดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือนแรก 1.99% ต่อปี ผ่อนต่ำล้านละ 3,900 บาท/เดือน วงเงินกู้สูงสุด 110% ฟรีค่าธรรมเนียม ผ่อนนาน 40 ปี ซึ่งประชาชนที่ยื่นขอกู้สินเชื่อบ้านสามารถรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นได้ทันทีในงาน

อันดับ 2 สินเชื่อเอสเอ็มอี วงเงินรวมกว่า 850 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยื่นขอกู้ภายในงานจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เช่น สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SSME ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 1.99% ต่อปี, สินเชื่อ SME D Bank/SME Refinance อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.99% วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท รวมทั้งสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) สำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป เช่น สินเชื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลส์ หรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV)/รถยนต์ไฮบริด, สินเชื่อธุรกิจผลิตวัสดุรีไซเคิล, สินเชื่อธุรกิจเพื่อโลกสะอาด

ด้านผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอุดรฯและภาคอีสานตอนบนเป็นอย่างมาก โดยมีการฝากเงิน/ซื้อสลากออมทรัพย์สูงเป็นอันดับ 3 รวมกว่า 840 ล้านบาท โปรโมชั่นเด่นในงานคือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.05% ต่อปี ไม่เสียภาษี, สลากออมสินพิเศษ 2 ปีเพิ่มรางวัลมูลค่า 50 ล้านบาท และยังมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่ 1 อีก 30 ล้านบาท รวมเงินรางวัลใหญ่ 80 ล้านบาท

ตามด้วยผลิตภัณฑ์ประกันมียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับ 4 รวมทุนประกันมูลค่ากว่า 510 ล้านบาท โดยแบบประกันที่ได้รับความนิยมคือ แบบประกันตลอดชีพที่เน้นการคุ้มครองชีวิตระยะยาว เช่น เลกาซี ฟิต เวลท์ตี้ ไทยประกัน ให้ผลตอบแทน 2.5% ต่อปีตลอดชีวิต, Whole Life Extra เอฟดับบลิวดี รับเงินคืน 1% ของทุนประกัน ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รวมทั้งประกันควบการลงทุน iWealthy กรุงไทย- แอกซ่า และ Be together Save+Linked ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นประกันชีวิตที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนและความคุ้มครองได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังได้จัดโปรโมชั่นซื้อประกันในงานสูงสุดในแต่ละวัน (1,000,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์) รับเพิ่มทองคำมูล่า 50,000 บาทอีกด้วย

“หลายธนาคารได้ทำการตลาดล่วงหน้า (พรีเซลส์) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สินเชื่อบ้าน เงินฝาก/สลากออมทรัพย์ ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบรับกับเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีที่เริ่มขยายตัวมากขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19” นางสาวภาคนีกล่าว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีในปี 2566 จะขยายตัว 2.6% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ขยายตัว 1.4%

“จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวทางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต และด้านบริการต่างๆ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุดรธานี มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ1 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยู่ที่ 113,797 ล้านบาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อประชากร 90,818 บาท ต่อคนต่อปี”

ดังนั้น จังหวัดอุดรธานีจึงมีศักยภาพสูงมากในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด “เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และไมซ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

“งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ที่ วารสารการเงินธนาคาร ได้ขึ้นจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี มีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการในอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน และยังมีส่วนสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานี มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมีบทบาทสำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างแท้จริง”

การจัดงานมหกรรมการเงินครั้งต่อไป เป็นงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรกับประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ