สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานเสวนา “NEA BizTalk Series” : ก้าวทันการค้าโลก ภายใต้โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” เพื่อให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถตั้งรับ ปรับตัว เพิ่มโอกาสการขยายตลาดส่งออกยุคโควิด
ที่ต้อง “คิด” และ “เจาะตลาด” ด้วยกลยุทธ์ใหม่ให้ก้าวทันการค้าโลก

ฟังการวิเคราะห์เชิงลึก 6 ตลาดต่างประเทศสำคัญของโลกในยุคการค้าใหม่ ได้แก่ ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดเกาหลี ตลาดอินเดีย ตลาดอาเซียน  ตลาดจีน/ฮ่องกง และตลาดญี่ปุ่น พร้อมนำร่องเปิดเวทีเสวนา ครั้งที่ 1 “เจาะลึกตลาดซาอุฯ มองทะลุตลาด MENA” โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น. ชมสด! พร้อมกันผ่าน Facebook Live สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

ภายในงานอัดแน่นด้วยข้อมูลการวิเคราะห์เจาะลึกโอกาสการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน นำโดย ปณต บุณยะโหตระ กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อภิชาติ ประเสริฐสุด กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย, พูลศักดิ์ คุณอุดม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี, ทวีป ราชาภักดี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, เถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์, พรพรรณี ปิ่นโภคินทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล, วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานสภาธุรกิจไทย–ตะวันออกกลาง และรองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี บัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นวิทยากรดำเนินรายการ

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “NEA  BizTalk  Series” : ก้าวทันการค้าโลก ครั้งที่ 1 “เจาะลึกตลาด  ซาอุฯ มองทะลุตลาด MENA” ร่วมชมสด! ผ่าน Facebook Live สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1169 กด 1