นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมงานพร้อมกับปาฐกถาฯ ในงานประชุมใหญ่ “สภากรรมกรแห่งชาติ” เนื่องในวันเมเดย์ (วันกรรมกรสากล) ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรม Picnic Bangkok กรุงเทพฯ

จุดประสงค์จัดงานครั้งนี้เพื่อเสนอรายงานทางการเมืองและการจัดตั้ง เรื่อง ภารกิจการแก้ปัญหาชาติ ผลักดันสมัชชาแห่งชาติ และประชุมผู้แทนสมัชชาทุกสาขาอาชีพและผู้แทนเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ขอประชามติ สถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตย สำหรับบรรยากาศภายในงานมีพี่น้องประชาชนจากทุกสาขาอาชีพและทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง

#SkyMed #SkyCrop #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #สภาประชาชน #กรรมการ #วันแรงงาน #คณะปวงชน