ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมตลาดสดไทย จัดงานแถลงข่าว “ไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน” โดยธนาคารไทยเครดิตจะจัดทีมวิทยากรจากโครงการตังค์โต Know-how เข้าไปให้ความรู้ทางการเงิน และเปิดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของธนาคารฯ ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสังกัดเครือสมาคมตลาดสดไทย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้เติบโต หลุดพ้นจากกับดักหนี้นอกระบบ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ”

โดยนายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยมี นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของธนาคารฯ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ ตลาดเยส บางพลี

นายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารฯ กับสมาคมตลาดสดไทย เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการหารายได้ของพ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออมในทุกระดับ นับเป็นโครงการนำร่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก และยังสามารถนำไปเป็นโมเดลในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต”

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต กล่าวว่า “ธนาคารไทยเครดิตไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งมักเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนควบคู่กันด้วย ธนาคารฯ พบว่า ปัจจุบันยังคงมีพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบอยู่เป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2.35 ล้านล้านบาท (จากประมาณการมูลค่าตลาดของการกู้ยืมนอกระบบในปี 2565 ของ IPSOS) และคาดว่าจะยังมีความต้องการเงินกู้นอกระบบสูงขึ้น”

นายวิญญูกล่าวต่อไปว่า “ธนาคารฯ เชื่อว่าการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าหลุดพ้นจากวังวนการเป็นหนี้นอกระบบ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ด้วยความร่วมมือกับสมาคมตลาดสดไทย ธนาคารฯ จะเข้าไปให้ความรู้ทางการเงินผ่านกิจกรรมเสวนา ควบคู่กับการสนับสนุนเงินทุนในระบบให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงได้ เพื่อขยายโอกาสหรือช่องทางในการค้าขายให้มากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณสมาคมตลาดสดไทยและท่านนายกสมาคมฯ ที่มาร่วมสนับสนุนให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการจัดงานในอนาคต”

งานมหกรรม “ไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน” ยกระดับชีวิตพ่อค้าแม่ค้า ไร้หนี้นอกระบบ ตลาดสดยั่งยืน ประกอบด้วยบูธกิจกรรมต่างๆ โดยมีไฮไลต์อยู่ที่กิจกรรมเสวนา “ความรู้คือสินทรัพย์” จากมูลนิธิไทยเครดิต และโครงการตังค์โต Know-how ที่มาให้ความรู้ทางการเงินและการออม

นอกจากนี้ ธนาคารไทยเครดิต ยังเสริมทัพความรู้และสร้างโอกาสทางการเงินด้วย บูธสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวในการขอสินเชื่อ และเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถสมัครสินเชื่อสำหรับใช้ในการต่อยอดธุรกิจหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้ พร้อมด้วยบูธ “ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท” (Micro Pay e-Wallet) แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยให้ชีวิตพ่อค้าแม่ค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นในโลกยุคดิจิทัล พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ยังเปิดพื้นที่รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานแก่ลูกหลานพ่อค้าแม่ค้า หรือคนในพื้นที่อีกด้วย