ดีป้า เปิดตัว 5 หลักสูตรออนไลน์ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) เร่งเครื่องยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงในแวดวง เพื่อเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคมนี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ในพื้นที่เป้าหมาย 25 จังหวัด โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงหลักสูตรออนไลน์ 5 หลักสูตร

“หลักสูตรออนไลน์ทั้ง 5 หลักสูตรในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับทักษะและความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บรรดาผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดความเข้าใจในการนำไปใช้บริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางการตลาด สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดยุคดิจิทัล อีกทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับ 5 หลักสูตรออนไลน์ ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ประกอบด้วย

หลักสูตรที่ 1: การสร้างแบรนด์และธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล อุปนายกฝ่ายการตลาดดิจิตัลและเทคโนโลยี สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หลักสูตรแนะนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่แบรนด์ควรมี มีหลักคิดในการนำไปวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผ่านการสำรวจตลาด คู่แข่ง และตนเอง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้เข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเครื่องมือต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถวัดผลและเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

หลักสูตรที่ 2: วิธีทำการตลาดบน Online Platform และ E–Commerce สื่อสารอย่างไรให้โดนใจลูกค้า โดย คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบนิเวศของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นพลวัตสำคัญของการสร้างรายได้และการทำการตลาด พร้อมการแนะนำช่องทางหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้การค้าขายออนไลน์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตรที่ 3: องค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จ โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจโมเดลธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการควรมีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น แนวทางการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ แหล่งความรู้ การใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจในยุควิถีใหม่

หลักสูตรที่ 4: เทคนิคการจัดทำบัญชี จัดการภาษีด้วยเทคโนโลยี โดย คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด หลักสูตรรวบรวมกฎหมายที่คนทำธุรกิจหรือขายของออนไลน์จำเป็นต้องรู้ รวมถึงวิธีการคำนวณภาษีสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ ผู้ที่เปิดบริษัท และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ พร้อมแนะวิธีช่วยให้การขายของออนไลน์ไม่ต้องจ่ายภาษีแบบเหมา ๆ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวช่วยในการจัดการและจัดทำบัญชี เพื่อให้เรื่องบัญชีและภาษีเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว

หลักสูตรที่ 5: สูตรลับการเล่าเรื่องธุรกิจให้เข้าถึงใจลูกค้าด้วย Storytelling Canvas โดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร Chief Customer Officer, SCBX หลักสูตรติวเข้มเคล็ดลับ ‘การเล่าเรื่อง’ สู่การเข้าใจที่ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ พร้อมด้วย 10 สูตรสำเร็จในการเล่าเรื่องธุรกิจ และตัวอย่างการเล่าเรื่องจากทั่วโลก รวมถึงเคล็ดลับการสร้างเรื่องราวจาก Storytelling Canvas และวิธีการเชื่อมโยงในแต่ละช่ององค์ประกอบให้เกิดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและชวนติดตาม

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจยกระดับทักษะดิจิทัลผ่าน 5 หลักสูตรออนไลน์สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีที่ www.transformmarket.com/course.php ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566 เรียนจบมีประกาศนียบัตรมอบให้ในทุกหลักสูตร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่LINE OA: @transformmarket และติดตามข่าวสารโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ได้ที่ http://www.transformmarket.com