บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แตกพาร์หุ้น TQM เหลือ 0.50 บาท จากเดิม 1 บาท เพิ่มจำนวนหุ้นเป็น 600 ล้านหุ้น เสริมสภาพคล่องผู้ถือหุ้นเดิมเหมือนได้หุ้นเพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยคาดว่าจะมีผลในช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น มั่นใจไตรมาสสุดท้ายผลประกอบการยังแกร่ง ยังรักษาการเติบโตได้กว่า 15 % แม้โควิด-19 กระทบภาพรวมธุรกิจประกันภัย แต่ TQM เป็นธุรกิจนายหน้าที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการขาย ช่วยเหลือประสานงานให้ลูกค้าจึงไม่มีผลกระทบในเชิงลบ

คาดการณ์ ปีหน้าตลาดประกันรถยนต์ยังไปได้ดีจากปริมาณการซื้อรถใหม่ที่โตต่อเนื่อง รวมถึงการเติบโตจากธุรกิจใหม่ของบริษัท อีซี่เลนดิ้ง จำกัด, บริษัท ทีคิวซี จำกัด และการร่วมทุนในธุรกิจ บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด, บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด ตลอดจนการขยายตลาดไปต่างประเทศเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ในการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ พร้อมกับการเข้าถือหุ้นใน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอย่างเป็น เอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น จาก 300 ล้านหุ้น เป็น 600 ล้านหุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จะยังคงเดิม

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะส่งผลดีต่อการเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากนักลงทุนจะใช้เงินลงทุนขั้นต่ำต่อการซื้อหุ้นในแต่ละครั้งลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจลงทุนหุ้น TQM และส่งผลดีต่อการเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดร.อัญชลิน กล่าว