บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์ สต๊อค (HoSE: VJC) เผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2564 และรายงานงบการเงินประจำปี 2563 พร้อมสัญญาณบวกที่แสดงถึงการฟื้นตัว

จากรายงานผลประกอบการ บริษัทแม่ของเวียตเจ็ทมีรายได้และกำไรหลังหักภาษีประจำไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 123.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 4.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ขณะที่รายได้รวมและกำไรรวมหลังหักภาษีของเวียตเจ็ทในในไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ 175.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ประมาณ 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ โดยเวียตเจ็ททำกำไรได้จากการการลงทุนด้านการเงินและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาบริการด้านการบินใหม่ ๆ เพื่อชดเชยกิจการขนส่งทางอากาศที่ซบเซา

เวียตเจ็ทยังได้โอนหุ้นซื้อคืนทั้งหมดในไตรมาสแรกเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับงบดุลและกระแสเงินสดแก่กลุ่มธุรกิจการขนส่งทางอากาศ

ตลอดระยะเวลาสามเดือนแรกของปี เวียตเจ็ทได้ขนส่งผู้โดยสารแล้วเกือบ 3.6 ล้านคน บนกว่า 21,000 เที่ยวบิน โดยมีอัตราความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน (OTP) เกิน 90% ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับระดับนานาชาติ

นอกจากการขนส่งผู้โดยสาร เวียตเจ็ทยังได้คิดหาวิธีการในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ยังผลให้ปัจจุบันรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกมีสัดส่วนถึงเกือบ 50% ของรายได้ทั้งหมดของสายการบินฯ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น เวียตเจ็ทได้เพิ่มความหลากหลายในสินค้าและบริการขนส่งทางอากาศ ในไตรมาส 1/2564 บริษัท สวิฟต์247 จอยท์ สต๊อค ซึ่งเวียตเจ็ทถือหุ้นอยู่ 67% ได้เปิดตัวบริการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “SWIFT Mega” เพื่อขนส่งสินค้าหนักบนเครือข่ายเส้นทางบินของเวียตเจ็ทที่กำลังขยายกว้างขวางขึ้นเรื่อย ๆ โดยเวียตเจ็ทได้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแล้วกว่า 18,000 ตันในไตรมาสแรกของปี 2564

เวียตเจ็ทเป็นสายการบินแรกที่ได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเวียดนามอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งยังได้เปิดเส้นทางบินใหม่เพื่อตอบรับกับความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังช่วงวันหยุดเทศกาลเต็ดและช่วงฤดูร้อน เส้นทางบินใหม่เหล่านี้มีส่วนอย่างมากในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของเวียดนาม

ในช่วงไม่กี่เดือนถัดจากนี้ เวียตเจ็ทจะมุ่งให้ความสำคัญกับการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเร่งสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ทั้งยังวางแผนเจรจาขอส่วนลดจากผู้ให้บริการแต่ละเจ้า รวมถึงมองหาแหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ เช่น บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและบริการการทางการบินอื่น ๆ สายการบินฯ คาดว่าจะยังคงรักษาการลงทุนทางการเงินและโครงการต่าง ๆ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพและความยั่งยืนของกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน

เวียตเจ็ทคาดการณ์ว่าจะสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ในไตรมาสที่ 4/2564 โดยได้เตรียมความพร้อมสำหรับเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศแล้ว ขณะเดียวกัน รัฐบาลเวียดนามได้ขยายมาตรการผ่อนปรนภาษีและค่าธรรมเนียม ทั้งยังได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่สายการบินฯ เร็ว ๆ นี้

เร็ว ๆ นี้ เวียตเจ็ทได้เปิดเผยรายงานงบการเงินประจำปี 2563 โดยบริษัทแม่ของเวียตเจ็ทมีรายได้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2563 อยู่ที่ 657.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายได้รวมและกำไรหลังภาษีที่ได้รับการตรวจสอบแล้วอยู่ที่ 788.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากำไรในแต่ละภาคส่วน เวียตเจ็ทขาดทุนในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ 62.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยลดลงกว่า 31% จากรายงานงบการเงินที่ผ่าน ๆ มา