สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และการสนับสนุนโดยบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์ทางด้านการรักษาโรคเบาหวานมากว่า 99 ปี จัดงานเสวนา “Basal-Bolus the Gold Standard Regimen for Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)” เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะชนิดที่ 1 ในประเทศไทย ณ ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ

ซึ่งงานนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ที่ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 สืบเนื่องไปจนถึงปี 2566 ตามแนวคิด Together Fight Diabetes Care, If not now, When?

งานเสวนา “Basal-Bolus the Gold Standard Regimen for Type 1 Diabetes Mellitus” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นไปตาม Gold standard regimen ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่จำเป็นต้องได้รับอินซูลินตั้งแต่กำเนิด โดยประเด็นในการพูดคุย อาทิเช่น การตระหนักถึงความสำคัญของอินซูลินและความจำเป็นของอินซูลินที่แพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในปัจจุบัน เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติที่แนะนำคือการให้อินซูลินแบบ Basal-bolus regimen นี้หรือไม่ ความปรารถนาของทีมแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในอนาคต เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ในการรักษาสามารถตอบโจทย์ปัญหาในแง่การดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากน้อยเพียงใด ความร่วมมือของทุกองค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำเร็จตามความคาดหมายหรือไม่ การทลายข้อจำกัดเพื่อทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ และแผนขับเคลื่อนในอนาคตเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสิทธิการรักษา

 

การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก มร.ยอน ธอร์การ์ด เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์, ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล, ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง และแพทย์ผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณจอห์น ดอว์เบอร์ รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “โนโว นอร์ดิสค์ ในฐานะบริษัทผู้นำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1923 มีสำนักงานใหญ่ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และได้เข้ามาก่อตั้งในประเทศไทยกว่า 39 ปี เราต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อเอาชนะโรคเบาหวาน จนถึงตอนนี้ เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมการทำงานของแพทย์ในการให้อินซูลินแบบ Basal-bolus regimen ซึ่งถือเป็น Gold standard regimen ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1”