“แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” จบกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 2EP (2อีพี) สะสมแคลอรี่รวมกว่า 20ล้านแคลอรี่ มีคนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1.6 หมื่นคนจากทั่วประเทศ มีชาว กทม. เป็นจังหวัดที่ร่วมกิจกรรมสูงสุด ส่วนคนเชียงใหม่สะสมแคลอรี่ได้มากที่สุดมากกว่า 8 แสนแคลอรี่

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา วุฒิสภา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภาโดยท่านประธานคณะ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นภาคีในการจัดกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” เพื่อระดมแคลอรี่จากการออกกำลังกายมาร่วมสะสมและเปลี่ยนเป็นเครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซิเจนมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนระหว่างวันที่ 21 มิ.ย.ถึง 29 ต.ค.2564 รวมระยะเวลา 130 วัน โดยแบ่งเป็น 2EP (2อีพี)

ล่าสุด นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” เปิดเผยว่า “กิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” นี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากเป็นความร่วมมือของคณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา, สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 10 สิงหาคม 2564 (50วัน) ในEP1 (อีพี 1) และวันที่ 11 สิงหาคม ถึง 29 ตุลาคม 2564 (80วัน) ในEP2 (อีพี 2)”

“สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” สำหรับทั้ง2EP (2อีพี) ที่จัดกิจกรรมนี้ ผมได้รายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา วุฒิสภา ได้ทราบถึงผลการดำเนินกิจกรรมซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการกว่า 130 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งแคลอรี่มาสะสมกว่า 16,000 คนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และสามารถสะสมแคลอรี่ได้กว่า 20 ล้านแคลอรี่”

“ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1.กรุงเทพมหานคร 2.อ่างทอง 3.ชลบุรี 4.ศรีสะเกษ และ 5. สุพรรณบุรี ทั้งนี้ยังมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและส่งแคลอรี่สะสมมาอย่างต่อเนื่องตลอดกิจกรรมกว่า 100 วันและเป็นผู้ที่สะสมแคลอรี่ได้มากที่สุด จะมาจาก จ.เชียงใหม่ ซึ่งสะสมแคลอรี่ได้มากกว่า 8 แสนแคลอรี่”

“หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เรียบร้อยแล้ว แผนงานต่อจากนี้แล้วทางคณะทำงานจะได้ร่วมกันพิจารณาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อจัดมอบเครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซิเจนเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ตามเป้าหมายต่อไป พร้อมทั้งจะส่งมอบโครงการแคลอรี่เครดิตนี้ให้กับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับไม้เพื่อสานต่อกิจกรรมแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์นี้ไปยังภาคส่วนต่างๆ ต่อไป”